Organizațiile beneficiare de desemnarea celor 2%, vor primi astăzi banii

Organizațiile beneficiare de desemnarea celor 2%, vor primi astăzi banii

Anul 2019 a fost cel de-al treilea an în care persoanele fizice plătitoare de impozite din Republica Moldova au avut dreptul de a redirecţiona 2% din impozitul lor pe venit către o organizaţie necomercială sau o entitate religioasă.

Rezultatele implementării acestui mecanism pentru a treia oară consecutiv, demonstrează o tendinţă de creştere la toate capitolele – atât la numărul de organizaţii înregistrate, cât şi la numărul desemnărilor şi suma totală acumulată de către organizaţiile beneficiare.

Astfel, pentru 34 066 de persoane fizice a fost validată desemnarea a 2% din impozitul pe venit în sumă totală de circa 7,7 milioane lei către organizațiile beneficiare, în număr de 504.

Potrivit legislației, beneficiari ai desemnării procentuale sunt:

a) asociațiile obștești, fundațiile și instituțiile private înregistrate în Republica Moldova care desfășoară activități de utilitate publică în conformitate cu art.30 al Legii cu privire la asociațiile obștești, cu condiția că acestea își desfășoară activitatea timp de cel puțin un an până la solicitarea înregistrării în lista menționată la alin.(4) și nu au datorii la bugetul public național pentru perioadele fiscale anterioare;

b) cultele religioase și părțile componente ale acestora înregistrate în Republica Moldova care desfășoară activități sociale, morale, culturale sau de caritate, cu condiția că acestea își desfășoară activitatea timp de cel puțin un an până la solicitarea înregistrării în lista menționată la alin.(4) și nu au datorii la bugetul public național pentru perioadele fiscale anterioare.

De menționat că în acest an, comparativ cu anul precedent, numărul persoanelor în privința cărora s-a validat desemnarea procentuală s-a majorat cu 8 547 (+33,5% ), iar dacă facem o comparație cu primul an de când s-a lansat mecanismul de desemnare procentuală (2017), numărul persoanelor care au făcut desemnări procentuale valide a crescut cu 17 884 (+110%).

Totodată, suma desemnărilor valide în acest an s-a majorat cu 2,06 milioane lei comparativ cu anul precedent, iar în comparație cu primul an de lansare a mecanismului cu 4,87 milioane lei.

Doina Secrieru

Share