Lista instituțiilor ce trebuie să se înregistreze la Registrul de Stat al Controalelor

Prim-ministrul Iurie Leancă a solicitat instituțiilor abilitate cu funcții de control executarea prevederilor Legii nr.131 din 08.06.2012, privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, prin includerea controalelor planificate în Registrul de Stat al Controalelor (www.controale.gov.md ).

Registrul de Stat al Controalelor a fost elaborat pentru a limita riscul corupției din procesul de efectuare a controalelor la agenții economici, precum și pentru a informa agenții economici despre drepturile și obligațiile lor. De asemenea, este un instrument în asigurarea transparenței în domeniul controalelor efectuate de instituțiile statului abilitate cu funcții de control a activității de întreprinzător.

De la momentul lansării în 2014 în Registrul Controalelor sunt publicate controalele planificate de 5 instituții, printre care Camera de Licențiere, Compania Națională de Asigurări în Medicină, Agenția Turismului, IMSP Dispensarul Republican de Narcologie și Agenția Națională ”Transport Auto”.

În context, Consiliul Economic al Premierului face publică lista instituțiilor care urmează să se integreze cât de curând posibil în Registrul de Stat al Controalelor:

Casa Națională de Asigurări Sociale
Consiliul Concurenței
Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice
Inspectoratul Farmaceutic din cadrul Agenției Medicamentului
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
Inspectoratul Ecologic de Stat
Inspecția de Stat în Construcții
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Producției Alcoolice
Agenția pentru Protecția Consumatorilor
Instituția publică Căpitănia portului Giurgiulești
Administrația de Stat a Aviației Civile
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică
Inspectoratul Energetic de Stat
Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației
Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
Inspectoratul de Stat al Muncii
Agenția Relații Funciare și Cadastru
Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale
Biroul Migrație și Azil
Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal
Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase

Maria Roșca

foto: publica.md

Share