În primul an de la lansare, au fost transmise peste 1,8 mil. de rapoarte prin Ghișeul unic de raportare electronică

În primul an de la lansare, au fost transmise peste 1,8 mil. de rapoarte prin Ghișeul unic de raportare electronică

În 12 luni de la lansarea Ghișeului unic de raportare electronică www.raportare.gov.md, numărul total de rapoarte financiare și statistice expediate de autoritățile/instituțiile publice, agenții economici și cetățeni prin intermediul acestei platforme către autoritățile de stat din domeniul finanțelor publice și statisticii a depășit cifra de 1 mil. 866,5 mii.

Majoritatea absolută dintre acestea – peste 1 mil. 846,5 mii – au fost transmise de către autorități /instituții publice și agenți economici și mai bine de 20 mii – de către cetățeni.

Ghișeul unic a fost lansat la 27 ianuarie 2018, acesta fiind primul serviciu electronic centralizat de raportare financiară și statistică către Serviciul Fiscal de Stat (SFS), Ministerul Finanțelor (MF), Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS), Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) și Biroul Național de Statistică (BNS). Ghișeul a înlocuit vechiul proces de raportare, când autoritățile/instituțiile publice și agenții economici expediau rapoartele în adresa fiecăruia din cele cinci entități, cu un singur proces unificat de raportare electronică prin portalul www.raportare.gov.md.

În prezent, prin intermediul Ghișeului unic pot fi prezentate 131 tipuri de rapoarte, cele mai multe – 103 – fiind destinate SFS. La Ghișeul unic de raportare electronică dețin acces peste 74,7 mii de cetățeni și mai bine de 57,1 mii de autorități/instituții publice și agenți economici.

Mai multe informații despre procedura de completare și expediere electronică a rapoartelor financiare și statistice pot fi găsite pe portalul www.raportare.gov.md, portal administrat de către Instituția publică  „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”.

Implementarea Ghișeului unic de raportare electronică a simplificat procesul de  raportare, a redus durata și costurile procesului de completare și expediere a rapoartelor, dar și nivelul de dublare a acelorași date în diferite rapoarte cu circa 40 la sută.

Crearea și lansarea Ghișeului unic de raportare electronică au fost realizate în conformitate cu Planul de acțiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 966 din 9.08.2016.

Mihaela Rotari 

Share