Un semnal important, care îndeamnă la acţiune

Un semnal important, care îndeamnă la acţiune

Pe final de decembrie, tradiţional deja, Biroul Naţional de Statistică a făcut publice datele privind activitatea industriei naţionale în primele 10 luni ale anului. Şi dacă în luna octombrie producţia industrială (serie brută) a înregistrat o creştere semnificativă, atunci cu totul alta este situaţia când vorbim de tabloul general pentru primele 10 luni ale anului 2023.

La concret, în ianuarie-octombrie 2023, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, producţia industrială (serie brută) s-a redus cu 3,9%. Micșorarea a fost generată de descreșterea producției în industria extractivă (-9,7%) și în industria prelucrătoare (-5,4%). Totodată, s-a înregistrat creștere la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+5,3%).

În context ar mai fi de notat că producţia industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în ianuarie-octombrie 2023, comparativ cu ianuarie-octombrie 2022, s-a micșorat cu 4,3%, ca rezultat al descreșterii producției în industria extractivă (-9,4%) și în industria prelucrătoare (-6,3%). Totodată, s-a înregistrat creștere la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+7%).

Aceste date sunt un semnal clar că industriei, în general, şi unor ramuri ale industriei naţionale, în particular, trebuie să li se acorde o atenţie aparte. O situaţie similară din anumite puncte de vedere noi am avut acum un an. Atunci, mulţi au înţeles că domeniului energetic trebuie să i se acorde o atenţie aparte. Situaţia concretă care se înregistra la acel moment vorbea clar despre faptul că energetica nu mai poate fi tratată „la pachet” cu alte ramuri ale economiei naţionale. În rezultat, s-a ajuns la decizia de principiu privind crearea unui minister al energeticii aparte. Eu nu spun că acum e nevoie de un nou minister sau de o anumită structură la nivelul administraţiei publice centrale, care să se ocupe de problema industriei naţionale, deşi în istoria Republicii Moldova avem unele exemple relevante din acest punct de vedere. Părerea mea este că se impune abordarea complexă a problemei evoluţiei/involuţiei industriei naţionale. Astăzi, această problemă este tratată fragmentar, răzleţit, diverse ramuri ale industriei naţionale fiind preocupări ale diverselor ministere sau a altor structuri de stat. Părerea mea este că se impune minimum crearea unei comisii interdepartamentale, care să aşeze la aceeaşi masă de discuţii reprezentanţii tuturor structurilor de stat care au tangenţe cu industria naţională. Sunt sigur că un astfel de cadru de dialog, o astfel de formulă de conlucrare interdepartamentală poate servi drept punct de pornire pentru soluţionarea gravelor probleme cu care se confruntă industria naţională. De aici vor deriva şi soluţiile, dar şi abordarea generală strategică a ceea ce înseamnă la moment industria naţională. Astfel, vor apărea premise reale pentru ameliorarea situaţiei, pentru stoparea declinului în una din cele mai importante ramuri ale economiei naţionale.

Viorel Godea, directorul companiei „Lagmar”

Share