Exporturile din R. Moldova au crescut cu 15%

Exporturile din R. Moldova au crescut cu 15%

Biroul Naţional de Statistică informează că, exporturile de mărfuri realizate în luna octombrie 2014 s-au cifrat la 212,5 mil. dolari SUA, cu 14,9% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 6,6% mai puţin – comparativ cu luna octombrie 2013.

În ianuarie-octombrie 2014 exporturile de mărfuri au totalizat 1950,1 mil. dolari  SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2013 cu 0,9%.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 1250,3 mil. dolari SUA (64,1% din total exporturi), înregistrînd o diminuare de 4,4% faţă de ianuarie-octombrie 2013, care a atenuat sporirea exporturilor cu 3,0%.

Reexporturile de mărfuri au avut o valoare de 699,8 mil. dolari SUA, care echivalează cu o cotă de 35,9% în total exporturi. Comparativ cu ianuarie-octombrie 2013 reexporturile de mărfuri s-au majorat cu 6,0%.

Exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene (UE–28) au însumat 1018,1 mil. dolari SUA (cu 12,7% mai mult faţă de ianuarie-octombrie 2013), deţinînd o cotă de 52,2% în total exporturi (45,9% în ianuarie-octombrie 2013).
Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 32,8% (în ianuarie-octombrie 2013 – 39,0%), ce corespunde unei valori de 639,5 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări s-au micşorat cu 16,7%, comparativ cu ianuarie-octombrie 2013.
Exporturile divizate pe ţări de destinaţie a mărfurilor se prezintă astfel:

Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări în ianuarie-octombrie 2014, comparativ cu perioada similară  din anul 2013 relevă, că majorarea livrărilor către Italia (+40,1%), Belarus (+57,0%), Germania (+30,7%), România (+4,7%), Kazakstan (+9,7%), Elveţia (+34,5%), Bulgaria (+26,9%), Franţa (+16,4%), Austria (+28,2%), Olanda (+38,9%), Belgia (+62,9%), Spania (+52,8%), Letonia (+84,0%), Cipru (de 2,6 ori), Indonezia (de 4,6 ori), Republica Cehă (+12,3%), Lituania (+12,0%) şi China (+72,4%) a contribuit la creşterea pe total exporturi cu 10,1%.

Totodată, s-au diminuat exporturile către Federaţia Rusă (-29,1%), Turcia (-19,7%), Ucraina (-16,4%), Polonia (-23,9%), Ungaria (-64,0%), Noua Zeelandă (-24,4%), Georgia (-6,7%), Statele Unite ale Americii (-10,6%) şi Irak (-20,3%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 11,8%.

Maria Roșca

Share