Demitarul care e sigur: Vom reuși!

Demitarul care e sigur: Vom reuși!

Politicile clusteriale din regiunea Europei de Sud Est și inițiativele în acest sens din Republica Moldova sunt discutate în cadrul seminarului de instruire „Dezvoltarea strategiilor de specializare inteligentă cu scopul de a îmbunătăţi activitatea clusterelor în baza experienţei ţărilor din Europa de Sud Est”, ce se desfășoară în perioada 29 – 30 octombrie la Chișinău.

Obiectivul seminarului, organizat în cadrul proiectului ClusterPoliSEE, “Politici de Cluster inteligente pentru Europa de Sud Est”, finanțat de Uniunea Europeana, este de a spori capacitatea decidenților politici de a dezvolta și implementa politici regionale de cluster.

Evenimentul reunește reprezentanți ai instituțiilor publice și ai mediului de afaceri din Republica Moldova și este organizat cu participarea lectorilor din cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională  Nord – Est, din România (ADR Nord – Est).

Secretarul de Stat al Ministerului Economiei, Lilia Palii, a subliniat importanța seminarului și a asistenței oferite în cadrul proiectului, în special pentru Ministerul Economie, care este instituția responsabilă pentru definirea și punerea în aplicare a politicilor de cluster în Moldova:

„.Studiind experienţa internaţională şi beneficiind de suportul şi expertiza partenerilor proiectului din ţările Europei de Sud Est, vom reuși să elaborăm politici inovative de susţinere a întreprinderilor mari precum și a întreprinderilor mici și mijlocii în procesul creării şi dezvoltării clusterelor, contribuind astfel la sporirea competitivității acestora în plan intern și extern ”, a spus Palii.

Totodată, Lilia Palii a menționat faptul că reunirea eforturilor întreprinderilor industriale va permite creşterea ritmului de dezvoltare a sectorului industrial şi va contribui la dezvoltarea economică şi socială a Republicii Moldova, va crea premise pentru dezvoltarea altor sectoare ale economiei naţionale, contribuind la promovarea efectivă a produselor şi mărcilor comerciale moldoveneşti pe pieţele externe.

Pentru a atinge obiectivele de dezvoltare economică, în august 2013, Guvernul a aprobat primul document a politicii clusteriale de stat: Concepţia dezvoltării clusteriale a sectorului industrial al Republicii Moldova, care se bazează pe experienţa internaţională de iniţiative clusteriale (ţările UE, Republica Populară Chineză etc.).

La rândul său, directorul ADR Nord – Est, Constantin Apostol a remarcat faptul că experiența europeană demonstrează că asocierea întreprinderilor producătoare, a furnizorilor și a instituțiilor de stat și private, ce  activează într-un anumit sector, adică crearea de rețele de tip cluster, sporesc performanța tehnologică și productivitatea, contribuind la competitivitatea firmelor membre, extinderea pieței și creșterea vizibilității.

Maria Roșca

Share