Contribuabilii care achită taxa și prezintă declarația pentru poluarea mediului vor completa un nou formular

Contribuabilii care achită taxa și prezintă declarația pentru poluarea mediului vor completa un nou formular

Serviciul Fiscal de Stat vine cu un anunț către contribuabilii care au obligația de declarare și achitare a plății pentru emisiile (deversările) de poluanţi în mediu şi depozitarea deşeurilor.

Pentru perioada fiscală 2018, contribuabilii subiecți ai plății pentru poluarea mediului vor completa formularul de tip nou EMPOLDEP19 –-  darea de seamă privind plata pentru emisiile și deversările de poluanți și depozitarea deșeurilor în amplasamente autorizate (depozite de deșeuri), publicat în Monitorul Oficial nr. 38-47 la data de 8 februarie 2019.

Acest tip de formular a fost aprobat de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului prin ordinul nr.15 din 22.01.2018 în scopul executării Legii nr.1540 din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.54–55, art.378) (în continuare Lege),  cu ulterioarele modificări și completări.

Astfel, în partea ce ține de activitatea poluantă, SFS atenționează contribuabilii că, potrivit art.14 din Lege, subiecţii vizați la art.6, 9 şi 10 care admit emisii (deversări) de poluanţi în mediu şi depozitează deşeuri, sunt obligați:

  •       să calculeze de sine stătător și să prezinte Serviciului Fiscal de Stat pentru perioada fiscală anul 2018 darea de seamă respectivă, utilizând, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică în condiţiile stipulate la art.187 alin.(21) din Codul fiscal, anual, până la data de 25 februarie al anului curent.
  •       să achite plăţile corespunzătoare până la data de 25 a lunii februarie a anului următor de gestiune la clasificația economică 114535 – Plăți pentru poluarea mediului în limitele/cu depășirea normativelor stabilite.

În acest context, Serviciul Fiscal de Stat aduce la cunoștința contribuabililor că formularul dării de seamă și modul de completare a lui poate fi accesat de pe site-ul SFS http://www.sfs.md.>Contribuabili>Formulare>Persoane Juridce>Plăți pentru poluarea mediului.

Mihaela Rotari 

Share