Cât a colectat Serviciul Vamal la bugetul de stat în luna ianuarie din 2021!

Cât a colectat Serviciul Vamal la bugetul de stat în luna ianuarie din 2021!

În luna ianuarie a anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat 1 miliard 488 milioane lei, cu circa 60 de milioane lei mai mult (4,2%), comparativ cu luna similară a anului precedent.

Pe parcursul lunii trecute, au fost perfectate 33 386 declarații vamale, iar fluxul mijloacelor de transport a constituit 165 292 de traversări. Cele mai tranzitate posturi vamale au fost Leușeni și Sculeni, cu 44 574 și, respectiv, 25 528 traversări.

În luna ianuarie, ofițerii Liniei de informare au răspuns la 3 495 de solicitări de informații cu privire la activitatea vamală.

Totodată, în perioada vizată au fost constatate 607 de încălcări ale legislației vamale, fiind întocmite 189 procese-verbale cu privire la contravenție și aplicate amenzi în sumă de aproximativ 546 mii lei.

Cele mai frecvente încălcări se referă la nedeclararea sau declararea neautentică a mărfurilor de larg consum, încălcarea termenelor de tranzit sau de depunere a declarației vamale, depășirea termenului de aflare pe teritoriul RM a autoturismelor introduse și declarate prin acțiune și folosirea mijloacelor de transport declarate prin acțiune de alte persoane decât cele care le-au declarat prin acțiune organului vamal.

În acest context, amintim că articolul 287 din Codul Contravențional a fost completat cu mai multe prevederi. Astfel, de la 01 ianuarie 2021 „Folosirea mijloacelor de transport declarate prin acțiune de alte persoane decât cele care le-au declarat prin acțiune organului vamal, cu excepția soțului/soției și rudelor pe linie ascendentă și descendentă directă ale persoanei care a declarat prin acțiune mijlocul de transport se sancționează cu amendă de la 60 la 90 unități convenționale” (art.287, alineatul (18), CC al RM).

Cristina Pendea

Share