AEE anunță: Au fost aprobate modelele/șabloanele Rapoartelor de audit energetic aferent mai multor categorii

AEE anunță: Au fost aprobate modelele/șabloanele Rapoartelor de audit energetic aferent mai multor categorii

Agenția pentru Eficiență Energetică (AEE) anunță despre aprobarea prin Ordinul AEE nr. 28/AB din 20 iulie 2021 a modelelor/șabloanelor de Rapoartelor  de audit energetic aferent următoarelor categorii: Clădiri, Industrie, Transport precum și a Cerințelor minime necesare a fi luate în considerare la elaborarea auditurilor energetice. Cerințele minime sunt parte componentă a Modelelor/Șabloanelor  Rapoartelor de audit energetic și sunt obligatorii a fi respectate de către auditorii energetici calificați și înregistrați de Agenția pentru Eficiența Energetică (AEE) în Registrul electronic al auditorilor energetici, informează OFICIAL.

În conformitate cu prevederile pct. 68 din Regulamentul cu privire la auditorii energetici și auditul energetic, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 676 din 10.09.2020 auditul energetic este obligatoriu pentru proiectele din domeniul eficienței energetice și al surselor de energie regenerabile, finanțate, total sau parțial, de la bugetul de stat.

Un audit energetic trebuie înțeles ca un proces care are ca scop evaluarea pierderilor de energie și furnizarea de măsuri tehnice/organizaționale pentru reducerea pierderilor de energie. Acest fapt se realizează examinând istoricul de consum de energie al instalației/clădirii, stabilind o structură a consumului de energie în totalul mixtului energetic aferent obiectivului analizat și înțelegând procesul de consum al energiei.

Menționăm că, AEE vă informa instituțiile statului responsabile de verificarea procedurilor de gestionare a fondurilor publice, despre necesitatea verificării în cadrul misiunilor de control a corectitudinii aplicării prevederilor cadrului normativ aferent contractării serviciilor de efectuare a auditului energetic.

Toate informațiile necesare pot fi accesate pe pagina oficială a Agenției: www.aee.gov.md, compartimentul: ,,Domenii de activitate/ Eficiență energetică și energie regenerabilă/Auditul energetic.” Detalii suplimentare, pot fi obținute de la specialiștii din cadrul Direcției Implementare și Monitorizare a Politicilor din cadrul AEE, la numărul de contact +373 22 499 444, ext.3.

Amintim că, Agenția pentru Eficiență Energetică este autoritatea administrativă în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii și are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.

 

Cristina Pendea

Share