A fost lansat un proiect privind creșterea eficacității procesului bugetar prin participarea cetățenilor și societății civile

A fost lansat un proiect privind creșterea eficacității procesului bugetar prin participarea cetățenilor și societății civile

Creșterea eficacității procesului bugetar prin participarea cetățenilor și societății civile poate fi făcută în cadrul unui proiect, lansat astăzi, care va permite Autorităților Publice Locale să fie informați, să participe și să sporească procesul bugetar, transmite OFICIAL.

Proiectul a fost lansat în cadrul unei conferințe de presă și a fost prezentat de Dumitru Budianschi, expert în cadrul „Expert-Grup”.

„Scopul va fi realizat prin 3 obiective specifice, care corespund cauzelor ce au creat problema: informarea, conștientizarea și motivarea cetățenilor și societății civile la nivel local, înzestrarea și împuternicirea populației și societății civile cu informații pentru ca aceștia să facă față procesului de participare în procesul de aprobare a politicilor publice și cele bugetare, sporirea implicării populației și societății civile în procesul bugetar și activitățile de monitorizare și cheltuieli.

Proiectul se va desfășura în 5 regiuni ale țării. Implementarea are la bază activități ciclice bazate pe 3 piloni: informarea, abilitarea și acțiunea. Selectarea partenerilor generali este primul pas în implementare. Instruirea partenerilor regionali este o altă etapă, apoi vor fi selectate a câte 5 APL de nivel I în fiecare regiune, formarea Coalițiilor Locale, stabilirea parteneriatelor cu APL, instruirea Coalițiilor Locale și reprezentanților APL, analiza situației curente privind nivelul de participare în procesul bugetar al APL selectat.

Principalele repere: Elaborarea planurilor și aprobarea acestora în fiecare APL; Implementarea și dezvoltarea Bugetării Participative, Organizarea Forumurilor anuale privind transparența în procesul bugetar; Dezvoltarea și menținerea paginii www.bugetulmeu.md; Evaluarea rezultatelor privind sporirea participării în procesul bugetar în localitățile beneficiare.

De la acest proiect se așteaptă sporirea participării OSC în procesul bugetar la nivel local; sporirea transparenței și responsabilității APL cu privire la formarea și executarea bugetului; sporirea impactului bugetelor locale în dezvoltarea comunităților locale”, a spus Dumitru Budianschi.

Beneficiarii proiectului sunt OSC-le și activiștii la nivel local din toate regiunile R. Moldova, 25 de APL de nivelul I din 5 regiuni ale țării; peste 750 de beneficiari direcți în toată țara, circa 400 – 500 mii de persoane ce locuiesc în APL-le selectate.

Bugetul proiectului este de 1, 132 mln. euro, bani oferiți de UE (50,75%) și Fundația Konrad Adenauer (49,25%).

Durata de implementare  a proiectului este de 36 luni, în perioada 1 februarie 2019 – 21 ianuarie 2022.

Cristina Parfeni

Share