(INTERVIU) Raisa Dogaru: „O decizie asumată asupra carierei va afecta în mod pozitiv succesul profesional și personal al tinerilor la toate etapele ulterioare ale vieții lor”

(INTERVIU) Raisa Dogaru: „O decizie asumată asupra carierei va afecta în mod pozitiv succesul profesional și personal al tinerilor la toate etapele ulterioare ale vieții lor”

În cadrul unui interviu acordat portalului Oficial.md, Directorul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, Raisa Dogaru a vorbit despre activitatea agenției, noul produs lansat recent pentru tineri, domeniile cu cele mai multe locuri vacante de muncă, dar și care sunt cele mai solicitate profesii în rândul tinerilor.

O.: ANOFM este una din cele mai active structuri de stat desfășurând evenimente pe întreg teritoriul țării. Cum vă reușește?

R.D.: Noi activăm pe o piața a muncii, care e în continue schimbare și nevoile clienților noștri sunt o prioritate. Avem o strânsă legătură atât cu angajatorii, care solicită persoane cu competențe, cât și cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și organizând evenimente facem transparentă piața muncii, îi facem să se apropie. O categorie prioritară în activitatea ANOFM sunt tinerii, acest grup constituie 30 la sută din total clienții noștri. Înțelegem că mulți din tineri nu se adresează din diverse motive, unora le place să caute informația necesară prin intermediul internetului, un lucru firesc. Dar și întîlnirile cu ei, inclusiv în cadrul evenimentelor organizate pentru ei valorează atât pentru ei cât și pentru ANOFM și structurile din subordine, deoarece înțelegem ce avem a face în continuare pentru a fi utili.

IMG_1140

O.: Recent ați lansat un nou produs, platforma online dedicată tinerilor www.cariera.anofm.md. De ce a fost necesară aceasta? Care este scopul ei?

R.D.: ANOFM cu suportul proiectului Organizației Internaționale a Muncii (ILO) „Promovarea ocupării tinerilor”, a lansat platforma www.cariera.anofm.md. Această acțiune se înscrie în unul din obiectivele Strategiei Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru anii 2017-2021 – corelarea sistemului educațional cu cerințele pieței muncii. Platforma www.cariera.anofm.md este un instrument inovativ de orientare și ghidare în carieră, adresat tinerilor, care se află în dilemă în ceea ce privește viitorul lor parcurs profesional. Scopul platformei este de a informa tinerii despre competențele necesare, în baza aspirațiilor individuale, pentru o viitoare carieră, corelate cu cerințele pieței muncii, ce ar permite, în final, obținerea unui loc de muncă potrivit. ANOFM urmărește informarea bine documentată a tinerilor privind viitoarea carieră, fiindcă o decizie asumată asupra carierei va afecta în mod pozitiv succesul profesional și personal al tinerilor la toate etapele ulterioare ale vieții lor.

O.: Una din cele mai mari provocări ale tinerilor este alegerea corectă a viitoarei profesii. Cum îi va ajuta această platformă?

R.D: Aici persoanele pot găsi informații despre 90 de ocupații în care ponderea tinerilor este cea mai semnificativă. Ocupațiile au fost selectate în baza unui studiu elaborat de ILO în septembrie 2017 și cuprind descrierea sarcinii, contextul muncii, nivelul de educație și de calificare ș.a. ANOFM, prin intermediul acestei platforme, vine să susțină tinerii, oferindu-le posibilitatea de a lua decizii, după ce s-au informat bine în privința alegerii corecte a profesiei, conform aspiraţiilor, dorinţelor şi cunoştinţelor lor. Aceasta contribuie la creșterea șanselor de a găsi un loc de muncă adecvat aspirațiilor profesionale, abilităților și ofertei de locuri de muncă existente pe piața muncii, prin integrare și implicare completă, acces la informații și servicii de calitate, educație și muncă.

IMG_1147

O.: La ce a dus lipsa de informare corectă și din timp a tinerilor la capitolul alegerea viitoarei ocupații?
R.D.: Foarte mulți dintre tineri iau decizii influențate de părinți, de rude, care nu neapărat cunosc cum să o facă, unii se conduc de tendința care s-a format în societatea noastră de a alege profesii la “modă“. Mulți gândesc „văd cum e cu BAC-ul, pe urmă decid ce să fac mai departe”, aceasta fiind o mentalitate greșită. Impactul informării nedepline sau lipsei informării conduce la o nevalorificare a potențialului uman. O decizie mai asumată responsabilizează persoana, dar și dezvoltă un sistem educațional și de formare, receptiv la cerințele pieței muncii.

O.: Care sunt domeniile cu cele mai multe locuri vacante de muncă? Dar care sunt cele mai solicitate de către tineri?

R.D.: Conform bazei de date a ANOFM în trimestrul III, 2017 s-a conlucrat cu 4,9 mii angajatori și au fost înregistrate cca 36,2 mii locuri de muncă vacante, din care 69% au constituit locurile oferite muncitorilor, iar 31% specialiştilor. „”
Distribuția locurilor vacante înregistrate conform activităților economice arată în felul următor: cele mai multe locuri au fost din industrie – 26% (9536 locuri), comerţ cu ridicata şi amănuntul –’ 14% (5160 locuri), agricultură – 10% (3705 locuri), învățământ – 7% (2692 locuri), administrația publică – 6% (2177 locuri) etc.
Comparativ cu perioada similară a anului precedent, a scăzut numărul locurilor vacante din administrația publică (cu 3%), comerț(cu 2%) și agricultură (cu1%).
Cele mai solicitate profesii de către tinerii cu studii superioare sunt: inginer programator, programator de software, programator simplu, manager în alte ramuri şi comerţ, tehnolog, consultant, jurisconsult, economist, economist la bancă, asistent social agent comercial ş.a. Tinerii cu studii gimnaziale /medii generale/liceale şi secundar profesionale solicită: bucătar, frizer,vânzător produse alimentare şi nealimentare,casier în sala de comerţ, gardian public, conducător auto,tehnician, expeditor, secretară, pietrar-zidar, dulgher, tâmplar,tencuitor, electrogazosudor ş.a.

O.: Mergeți destul de des în teritoriu, recent ați fost la Soroca, unde ați organizat un for al profesiilor. A crescut numărul de locuri de muncă în afara capitalei? Apropo, ce arată datele șomajului pe țară?

R.D.: ANOFM a organizat, în parteneriat cu Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri (CEDA), primele ediții ale Forumurilor Profesiilor „O carieră de succes acasă”. Evenimentele s-au desfășurat în or. Cahul (6-7 octombrie), mun. Chișinău (19-21 octombrie) și or. Soroca (13-14 octombrie) și au fost organizate cu suportul Agenției pentru Dezvoltare din Austria (ADA).
La evenimente au participat reprezentanți ai instituțiilor educaționale, reprezentanți ai administrației publice locale, agenți economici, ONG-uri. Participanții s-au împărtășit experiența în domeniul ghidării în carieră și au discutat acțiuni de perspectivă privind ghidarea în carieră a tinerilor. În cadrul discuțiilor s-a constatat că nu este o viziune unică printre participanți, aceasta de fapt frînează din viteza de a organiza sistemul de ghidare în carieră.
Tinerii din clasele absolvente au participat la diferite trening-uri cu oameni de afaceri și profesioniști în construirea carierei, au fost implicați în ateliere de lucru privind ghidarea în carieră, și-au dezvoltat abilități de elaborare a unui CV, de negociere a salariului, de avansare în carieră și au fost informați despre serviciile celor 3 Centre de Ghidare în Carieră din Chișinău, Soroca și Cahul precum și despre serviciile agențiilor pentru ocuparea forței de muncă etc. Rata somajului in tri.2 2017 a constituit 3,5%, fiind in usoara scadere in comparatie cu trim.2 2016.In rindul tinerilro(15-24 ani) rata somajului a constituit 10,1%, in categoria 15-29 ani -6,2%.

IMG_1138

O.: Apropo, cât de des organizează ANOFM Târguri de Muncă? Este interes pentru acestea?
R.D.: ANOFM și structurile sale teritoriale organizează anual târguri ale locurilor de muncă care au ca scop sporirea calităţii serviciilor de mediere a muncii, selectarea candidaţilor, care corespund cel mai bine cerinţelor angajatorilor, crearea unei comunicări eficiente între angajatori şi persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, inclusiv din rândul tinerilor.
În 10 luni ale anului 2017 fost organizate peste 60 târguri şi mini-târguri ale locurilor de muncă la care au participat peste 600 de angajatori cu peste 10 mii locuri de muncă vacante. Au participat peste 10 mii persoane în căutarea unui loc de muncă. În rezultat au fost angajate cca 18% din numărul persoanelor participante.
De asemenea, de la începutul anului au fost organizate 3 târguri on-line ale locurilor de muncă prin intermediul platformei www.e-angajare.md, unde 367 angajatori au oferit peste 7900 oportunități de muncă în diferite domenii ale economiei naționale. Pe parcursul perioadelor de desfășurare a evenimentelor platforma www.e-angajare.md a fost accesată de peste 5800 de ori de circa 4300 de persoane.

O.: La ce proiecte lucrați la moment?

R.D.: Abordarea individuală a clienților, comunicarea eficientă, ne face să înțelegem clar barierele lor față de piața muncii, aceasta de fapt ne ajută să îmbunătățim serviciile prestate atât persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, cât și angajatorilor, precum și să venim cu propuneri de îmbunătățire a politicilor. Un proiect pe care îl pilotăm este formarea profesională a tinerilor la locul de muncă, care o implementăm cu cuportul ILO, cu care ANOFM are încheiat un Acord de grant, și constă în antrenarea tinerilor mai dezavantajați pe piața muncii, în programe de formare la locul de muncă, elaborate de un furnizor de formare și un angajator și care prevăd un număr redus de ore teoretice (pînă la 15%) și un număr mai mare de ore practice la întreprindere (85-90%). Rezultatul final al acestui tip de formare este certificarea persoanei și angajarea acesteia de către angajatorul respectiv.
Ministerul Sanătății, Muncii, Protecției Sociale a elaborat un nou proiect de lege, care prevede noi măsuri active pe pața muncii, inclusiv pentru tineri, ANOFM fiind implicată în acest proces.

O.: Ce mesaj aveți pentru cetățenii care sunt în căutarea unui loc de muncă?

R.D.: Să fie activi, să creadă în forțele proprii, să se informeze despre piața muncii,inclusiv prin intermediul www.cariera.anofm.md, să se adreseze la serviciile de ocupare, unde vor fi ghidați în carieră și vor fi ajutați să facă pași concreți înspre piața muncii. Eu le doresc succese!

Mihaela Conovali

Share