Roman Boțan despre Acordul CSI: „Toate deciziile au fost şi sunt luate reieşind exclusiv din interesele Federaţiei Ruse”

Roman Boțan despre Acordul CSI: „Toate deciziile au fost şi sunt luate reieşind exclusiv din interesele Federaţiei Ruse”

Deputatul Partidului Liberal, președintele Comisiei securitate naţională, apărare şi ordine publică a Parlamentului R. Moldova, Roman Boțan, în cadrul unui interviu pentru Oficial.md, a vorbit despre inițiativa legislativă înregistrată în Parlament cu privire la denunțarea Acordului de Constituire a Comunității Statelor Independente.

„Având în vedere că principiile care au stat la baza constituirii Comunităţii Statelor Independente, şi anume: recunoaşterea reciprocă şi respectarea suveranităţii naţionale a statelor-membre; egalitatea în drepturi şi neamestecul în treburile interne; renunţarea la aplicarea forţei, şi alte principii şi norme unanim recunoscute ale dreptului internaţional au fost încălcate de către una din părţile semnatare, precum şi ţinând cont de aspiraţiile de integrare în Uniunea Europeană ale Republicii Moldova, Fracțiunea Partidului Liberal a înregistrat în Parlament inițiativa legislativă cu privire ladenunțareaAcordului de constituire a Comunităţii Statelor Independente. Comunitatea Statelor Independente a fost creată prin semnarea la 08.12.1991 a Acordului de constituire a acesteia, care a fost ulterior ratificat de către Republica Moldova din 08.04.1994. Rațiunea oficială a constituirii CSI se regăseşte atât în preambul Acordului, care stabileşte aspiraţiile de construire a unor state de drept democratice, bazate pe recunoaşterea reciprocă şi respectarea suveranităţii naţionale a statelor-membre; egalitatea în drepturi şi neamestecul în treburile interne; renunţarea la aplicarea forţei; cât şi în conţinutul Acordului, care stabileşte expres obligaţia de respectare a integrităţii teritoriale şi a frontierelor (art. 5) – „Înaltele Părţi Contractante recunosc şi respectă reciproc integritatea teritorială şi inviolabilitatea frontierelor existente în cadrul Comunităţii.”; obligaţia de a coopera pentru menţinerea păcii şi securităţii (art. 6) – „Statele membre ale Comunităţii vor colabora pentru asigurarea păcii şi securităţii internaţionale, pentru realizarea unor măsuri eficiente de reducere a armamentelor şi cheltuielilor militare. Ele vor tinde spre lichidarea tuturor armamentelor nucleare, spre dezarmarea generală şi totală sub strict control internaţional” ş.a.m.d.. Trebuie să menţionăm că nu toate fostele state membre ale URSS au aderat la CSI, statele baltice (Estonia, Letonia, Lituania) au ales, din start, integrarea în comunitatea europeană, altele au părăsit rândul membrilor ca urmare a agresiunii armate din parteaunui membru fondator (Georgia, 2008). În acelaşi timp, primul Parlament democratical Republicii Moldova (1990 – 1994) a refuzat să adere la această comunitate,ratificarea acordului fiind efectuată pe timpul celui de-al doilea Parlament (1994-1998) format din agrarieni”, a menționat el.

Prin urmare, Boțan a comunicat despre acțiunile militarilor ruși în direcția Republicii Moldova.

„În altă ordine de idei, agresiunea militară împotriva Republicii Moldova din anul 1992, precum şi sprijinirea de mai bine de 25 ani, cu armament şi finanţarea unui regim separatist în partea de est a Republicii Moldova de către Federaţia Rusă,reprezintă încălcarea tuturor principiilor stabilite în acordul menţionat. Mai mult ca atât, Federaţia Rusă s-a angajat, suplimentar, la Summit-ul OSCE de la Istanbul(1999) să-şi retragă formaţiunile militare de pe teritoriul statului, acest lucru nefiindrealizat până în prezent, reprezintă o violare flagrantă a tuturor normelor de drept internaţional şi a Constituţiei Republicii Moldova. Mai mult ca atât, forțele armate staționate ilegal pe teritoriul Republicii Moldova (GOTR), calificate de liberali, iar recent și de reprezentanții altor fracțiuni din Parlament, drept forțe militare de ocupație, petrec regulat manevre și exerciții militare pe teritoriul nostru, cu implicarea structurilor de forţă ale regimului secesionist de la Tiraspol. Recent, în contextul petrecerii unor noi exerciții militare ale GOTR, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a emis la 31.01.2018un comunicat prin care a condamnat„cu vehemenţă astfel de activităţi militare, care nu pot fi percepute altfel decât o ameninţare directă şi brutală la adresa suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova. „MAEIE a reiterat„necesitatea retragerii necondiţionate a forţelor militare ruse de pe teritoriul Republicii Moldova şi demarării unor discuţii privind transformarea actualei operaţiuni de menţinere a păcii într-o misiune civilă multinaţională cu mandat internaţional””, a precizat el.

Totodată, Roman Boțan a vorbit și despre evenimentele din Ucraina, în corelație cu acțiunile FR.

„Să nu uităm exemplul evenimentelor petrecute în Ucraina, când una din înaltele Părţi Contractante (Federaţia Rusă) a ocupat şi anexat o parte a teritoriului suveran al acestei ţări (Crimeea) şi susţine indirect cele două enclave separatiste (Donbas şi Luhansk), precum şi apatia manifestată de către celelalte state-membre ale acordului, au demonstrat ineficienţa şi inutilitatea acestui Acord. Atât Acordul, în art.10, cât şi Statutul CSI, în art. 9, prevăd posibilitatea încetării calităţii de membru al Comunităţii, sub condiţia aducerii la cunoştinţă a intenţiei în prealabil cu 12 luni. Legea nr. 595 din 24.09.1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova stabileşte că denunţarea unilaterală a tratatelor internaţionale încheiate în numele Republicii Moldova constituie apanajul Parlamentului. Având în vedere politica Federaţiei Ruse de a nu respecta prevederile actelor internaţionale la care este parte, în particular a Acordului de constituire a CSI, precum şi ţinând cont de aspiraţiile Republicii Moldova de integrare în spaţiul politic, economic şi valoric al Uniunii Europene, semnarea Acordului de asociere între Republica Moldova şi Uniunea, considerăm oportună denunţarea Acordului de constituire a CSI, care nu a favorizat în nici un fel Republica Moldova şi, după cum s-a demonstrat, toate deciziile au fost şi sunt luate reieşind exclusiv din interesele Federaţiei Ruse”, a menționat el.

Notă: Interviul integral va fi publicat pe Oficial.md zilele următoare.

Mihaela Conovali

Share