Ex-deputat, despre scena politică din RM: „Persistă riscul eșecului privind…”

Ex-deputat, despre scena politică din RM: „Persistă riscul eșecului privind…”

„Scena politică din Republica Moldova este una tumultuoasă și persistă riscul eșecului privind reconsiderarea statului dintr-un instrument al Sistemului Corupt, în servitorul cetățeanului. Un exemplu ar fi atacurile cavalerești ale opoziției parlamentare privind activitatea Procurorului General. Evident, așteptările au fost/sunt mari, există mai multe neclarități, doar că, dacă e să facem o judecată corectă, atunci trebuie să analizăm problema motivat, invocând și argumentele de rigoare, nemaivorbind despre lipsa temeiului legal privind audierea Procurorului General…”, susține fostul deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Iurie Țap, informează OFICIAL.

„Apropos, acum o lună de zile opoziția parlamentară declara neconstituțională solicitarea PG privind constituirea de către CSM a completelor de judecată specializate pentru cauzele de corupție și celor similare. De altfel, este una dintre cele 28 de condiții ale Memorandumului UE-RM din 23 noiembrie 2017, transpunerea căreia a fost tergiversată cu rea voință… În acest context, activitatea/acțiunile opoziției parlamentare trebuie să țintească cu precizie obiectivele majore care trebuie atinse, dar și să identifice adecvat căile și instrumentele prin care le poate face”, declară Țap.

Tot el spune că, opoziția parlamentară ar trebui să facă o analiză profundă a implementării Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție, care derivă din Acordul de Asociere, este principalul document de politici în domeniu și vizează toate cele trei ramiri ale puterii (legislativă, executivă, judecătorească), or, la trei ani de la adoptarea acesteia constatăm faptul că autoritățile statului practic au uitat de aceasta … „De altfel, multe din inițiativele opoziției se circumscriu prevederilor SNIA, doar că, sunt abordate inadecvat, iar tratarea acestora din perspectiva Strategiei ar fi una sistemică, ar pune în dificultate puterea politică, autoritățile statului, dar și ar contribui la informarea/educarea alegătorilor…”, a adăugat ex-depuatul.

„Cât privește activitatea Procuraturii Generale, fostul deputat spune: „Legea cu privire la procuratură reglementa prezentarea în plenul Parlamentului a raportului anual privind activitatea acesteia, fiind vorba despre respectarea legalității și ordinii de drept, doar că, în decembrie 2019, printr-un amendament șmecher, foștii guvernanți au ciuntit legea… În acest sens, trebuia/trebuie să se revină la varinata inițială privind audierea în plenul Parlamentului a raportului anual privind activitatea procuraturii, audierea și dezbaterea căruia ar permite să atestăm corect starea de lucruri, dar și să fie făcute concluziile de rigoare… În altă ordine de idei, revenirea la reglementările inițiale ar fi un bun prilej pentru a demonstra fața adevărată a ,,eroilor” care au făcut acest lucru, contribuind la captivitatea statului, autorităților acestuia, inclusiv a Procuraturii Generale… Acești „eroi” trebuie să fie bine cunoscuți de către societate, or, prezența/revenirea lor la putere este o sfidare a bunului simț, dar și un pericol pentru viitor…”, a conchis fostul deputat.

Doina Secrieru

Share