Brigadă de poliţie cu destinaţie specială „Fulger”, la a 24-a aniversare

Brigadă de poliţie cu destinaţie specială „Fulger”, la a 24-a aniversare

Astăzi, 3 decembrie 2015, s-a desfăşurat manifestarea consacrată celei de-a 24-a Aniversări de la formarea Brigăzii de poliţie cu destinaţie specială „Fulger” a IGP al MAI.

La eveniment au fost prezenţi ministrul Afacerilor Interne Oleg Balan, viceminiștrii Oleg Babin şi Veaceslav Ceban, şeful–adjunct al IGP Gheorghe Cavcaliuc,  conducătorii subdiviziunilor subordonate MAI, reprezentanţi ai Ministerului Administrării şi Internelor al României, Ministerului Apărării al RM, veteranii Brigăzii „Fulger”, rude ale  poliţiştilor decedaţi, comandamentul Brigăzii şi efectivul din subordine.

Solemnitatea a debutat cu depunerea jerbelor de flori la Complexul Memorial al BPDS “Fulger”, edificat în cinstea poliţiştilor căzuţi la datorie şi la Panoul Eroilor Brigăzii decedaţi în  conflictul de pe Nistru.

„BPDS “Fulger” rămâne o unitate de elită a MAI, care se află pe prima linie de luptă contra criminalităţii şi un factor decisiv în  ocrotirea liniştii şi ordinii de drept în întreaga ţară. Capacitate înaltă de luptă, devotament, eroism au manifestat  colaboratorii Brigăzii în conflictul de pe Nistru în anul 1992, în apărarea independenței și integrității teritoriale a statului nostru, faptele camarazilor voștri vor rămâne veșnic în amintirea noastră și vor servi drept  exemplu mobilizator pentru noile generații de oameni ai legii. Istoria frumoasă a Brigăzii necesită a fi continuată pentru cultivarea sentimentului de patriotism şi credinţă Patriei în rândul tinerilor și consolidarea încrederii cetățenilor în oamenii legii. În scopul asigurării cursului european, MAI a întreprins numeroase acțiuni în vederea consolidării capacităților funcționale ale Brigăzii, prin dezvoltarea legăturilor de parteneriat cu mai multe state, cooperarea cu societatea civilă şi organismele internaţionale, asigurarea transparenţei şi conlucrarea cu mass-media.  Doresc tuturor colaboratorilor, veteranilor și membrilor familiilor Dumneavoastră sănătate, pace și succese mari în activitatea nobilă, desfășurată în interesul cetățeanului și  statului Republica Moldova.”, a menționat ministrul Afacerilor Interne, Oleg Balan,

Şeful-adjunct al IGP Gheorghe  Cavcaliuc a felicitat efectivul BPDS„Fulger”,  menționând importanţa şi rolul Brigăzii în asigurarea, menţinerea ordinii şi securităţii publice, combaterea criminalităţii, a dat asigurări de  susținere și în continuare a  Brigăzii de către conducerea Inspectoratului General al Poliției.

În cadrul festivităţii poliţiştii Brigăzii au demonstrat diverse procedee ale iscusinţei militare, elemente de luptă din complexul de tehnici “Kata”, lupta corp la corp, precum şi o serie de exerciţii practice tactico-speciale: reţinerea elementelor criminale cu utilizarea tehnicii de luptă TAB-80,  operaţiunea de reţinere a elementelor criminale înarmate ce se deplasează prin intermediul transportului în centre urbane, operaţiuni de eliberarea a ostaticilor deţinuţi.

Cu ocazia sărbătorii cei mai destoinici poliţişti  ai Brigăzii au fost menţionaţi cu Diplome ale  Guvernului, diplome de onoare ale MAI și IGP, au fost avansaţi în grade speciale.

Comandantul  Brigăzii „Fulger”  Vasile  Ivas   a apreciat înalt suportul conducerii MAI şi  IGP, asigurându-i că Brigada “Fulger” în continuare rămâne a fi pilonul principal în asigurarea securităţii statului. De asemenea, a adus mulţumiri efectivului din subordine pentru activitatea desfăşurată şi îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor înaintate.

Precizăm că, Brigada de poliţie cu destinaţie specială „Fulger” este elita Ministerului Afacerilor Interne în combaterea fenomenului infracţional. A fost formată la 05 decembrie 1991,  prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova i-a fost acordat Drapelul de Luptă,  în  2012 BPDS “Fulger” fiind decorată cu  Ordinul „Ştefan cel Mare”. Brigada de poliţie cu destinaţie specială „Fulger”  întruneşte un efectiv capabil să combată cele mai grave infracţiuni şi atacuri criminale. Multiplele contribuţii la descoperirea crimelor şi prevenirea lor, infractori reţinuţi şi neutralizaţi, arme şi muniţii confiscate, substanţe narcotice ridicate, acţiuni de menţinere a ordinii publice în capitală şi în raioanele țării, toate acestea sînt o dovadă a faptului că Brigada „Fulger”   şi-a postat angajaţii permanent pe linia întîi.

Maria Roșca

Share