Un demnitar nu și-a declarat toată averea. CNI a constat încălcarea!

Un demnitar nu și-a declarat toată averea. CNI a constat încălcarea!

Comisia Națională de Integritate (CNI) a constatat astăzi încălcarea regimului juridic al conflictului de interese de către primarul orașului Călărași.

Nicolae Melnic, a încălcat regimul juridic al conflictului de interese nedeclarând în modul stabilit de lege despre faptul că pe parcursul anului 2013 de către acesta au fost semnate 3 contracte de achiziții a bunurilor/serviciilor/lucrărilor de mică valoare în sumă totală de 13 900 lei cu un SRL al cărei fondator, cu cota de participare 100%, este însuși primarul, iar administrator este soția sa.

CNI va transmite actul de constatare Centrului Național Anticorupție pentru aplicarea sancțiunii prevăzute la art.3132.

Totodată, CNI a constat și încălcarea regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății de către un procuror al Procuraturii Generale. Încălcarea procurorului,Igor Balmuș, s-a manifestat prin nedeclararea de către acesta a unui automobil, a 10 conturi bancare și a 35 de acțiuni deținute la o societate comercială.

În primul caz, Comisia va transmite dosarul spre examinare ulterioară Procuraturii Generale,

De precizat că actul referitor la situația de conflict de interese este pasibil contestării în instanța de contecios administrativ.

Mihaela Rotari

Share