Sinteza sptămânii: 112 infractori aflați în căutare – stabiliţi

Sinteza sptămânii: 112 infractori aflați în căutare – stabiliţi

În perioada 27 iulie – 2 august.2015, potrivit sintezei operative zilnice, de către subdiviziunile de poliție ale MAI au fost înregistrate, în total, 175 infracțiuni.

Operându-se cu structura infracționalității înregistrate în perioada de referință au fost identificate următoarele categorii de infracţiuni:

7 infracțiuni contra vieții și sănătății persoanei;

3 infracţiuni contra libertăţii, cinstei şi demnităţii persoanei;

3 infracțiuni privind viața sexuală;

4 infracțiuni contra drepturilor politice, de muncă și altor drepturi constituționale ale cetățeanului;

82 infracțiuni contra patrimoniului;

4 infracțiuni contra familiei și minorilor;

6 infracţiuni contra sănătăţii publice şi convieţuirii sociale;

1 infracţiune ecologică;

2 infracțiuni economice;

35 infracțiuni în domeniul transporturilor;

12 infracțiuni contra securității și ordinii publice;

1 infracţiune contra justiţiei;

1 infracţiune contra bunei desfăşurări a activităţii în sfera publică;

13 infracţiuni contra autorităţilor publice și a securităţii de stat;

1 infracţiune comisă de un grup organizat.

La etapa actuală, sunt demarate activități în vederea identificării făptuitorilor următoarelor categorii de infracțiuni:

– 6 infracțiuni de jaf;

– 63 infracțiuni de furt (în special furt din locuinţe şi furt al mijlocului de transport).

În perioada de referință, au fost stabiliți 112 infractori aflați în căutare, în special: 1 infractor – pentru infracţiuni contra libertăţii, cinstei şi demnităţii persoanei; 3 infractori – pentru comiterea infracțiunilor contra drepturilor politice, de muncă și altor drepturi constituționale ale cetățeanului; 54 infractori – în cazul infracţiunilor contra patrimoniului; 6 infractori – pentru comiterea infracţiunilor contra familiei şi minorilor; 2 infractori – pentru infracţiuni contra sănătăţiii publice şi conveţuirii sociale etc.

Pe drumurile publice din țară au fost înregistrate 48 accidente rutiere, care au avut ca urmare decesul a 5 persoane şi traumatizarea a 62 persoane.

Ordinea publică şi securitatea circulaţiei rutiere au fost asigurate în cadrul desfăşurării a 53 măsuri în masă, în particular:

– 35 măsuri social-politice;

– 8 măsuri cultural-artistice;

– 10 măsuri sportive.

 În vederea sporirii nivelului de siguranță la trafic și ameliorării situației accidentale, au fost desfășurate diverse acțiuni cu caracter preventiv, fiind documentate 7300 contravenții.

 Subsidiar, în baza deciziilor agenţilor constatatori au fost aplicate 7.124 amenzi în valoare de 2.790.620 lei, fiind percepute 5.987 amenzi în valoare de 1.218.060.

 În perioada de referință, Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale a înregistrat 37incendii, soldate cu pagube materiale în valoare de circa 71,5 mii lei. Totodată, de la incendii a fost salvate 9 persoane şi bunuri materiale în valoare totală de circa 892mii lei.

 Legislația frontalieră și migrațională a Republicii Moldova a fost încălcată de către 106persoane, în particular:

 – 3 – încălcarea regimului de trecere legală a frontierei de stat;

30 – încălcarea regulilor de şedere de către cetățenii străini;

31 – încălcarea regimului zonei de frontieră;

9 – uzul de documente false;

6 – transportarea ilegală a mărfurilor și bunurilor;

27 – cetățeni depistați în baza consemnelor.           

Mihaela Rotari                      

Share