Şef Direcţie juridică a AGEPI: În prezent suntem prinși în mijlocul unei situații fără precedent

Şef Direcţie juridică a AGEPI: În prezent suntem prinși în mijlocul unei situații fără precedent

Diana Stici, şef Direcţie juridică în cadrul Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI), în cadrul unui interviu pentru curentul.md, a vorbit despre influenţa pandemiei de COVID 19, în domeniul pe care îl gestionează.  

„În prezent suntem prinși în mijlocul unei situații fără precedent, cu puternic impact, pe care îl resimțim cu toții în toate domeniile de activitate. Această nouă stare a lucrurilor nu a anulat sau diminuat angajamentele și prioritățile strategice asumate de AGEPI, dar a impus o abordare complexă a tuturor aspectelor care asigură gestionarea eficientă a domeniului de protecție a proprietății intelectuale din Republica Moldova.

În această conjunctură, au intervenit o serie de particularități, care necesită examinare și încadrare juridică, sarcină ce revine conform competenței Direcției juridice, pentru a fi asigurată continuitatea procedurilor de acordare a protecției juridice a OPI, precum și a altor acte de procedură. Spre exemplu, o atenție sporită a fost acordată situațiilor determinate de suspendarea termenelor de procedură” a spus Diana Stici.

De asemenea, Diana Stici, s-a referit şi la modul de organizare a activității la nivel de subdiviziune în cadrul AGEPI, Direcția juridică. “În această perioadă, și-a revăzut și ajustat procesele de lucru noilor cerințe și rigorii, pentru a asigura realizarea în termen a sarcinilor, coordonarea proiectelor de acte normative aflate în derulare, reprezentarea corespunzătoare în instanță, precum și pentru a satisface solicitările beneficiarilor sistemului de protecție a proprietății intelectuale pe sectoarele atribuite în gestiune. În această situație, Direcția juridică a mizat pe optimizare, ceea ce a permis economii esențiale de resurse și de timp, atât de necesare în această perioadă. Acest fapt a devenit posibil și prin aplicarea instrumentelor juridice, dar și tehnologice, cum ar fi semnarea documentelor cu semnătura electronică, organizarea ședințelor de lucru prin intermediul platformelor de conexiune online, colegii din echipă devenind tot mai implicați și mai conectați la noul ritm de activitate”

„Însă cel mai important aspect care trebuie remarcat în acest context este suportul pe care ni-l acordăm reciproc, zi de zi, în activitatea desfășurată, astfel ca inconveniențele apărute să fie soluționate cât mai rapid și efficient” a conchis ea.

Cristina Tomac

Share