S.A. „Moldovagaz” și societățile sale afiliate au realizat în anul 2020 un program investițional în mărime de 130,5 milioane de lei

S.A. „Moldovagaz” și societățile sale afiliate au realizat în anul 2020 un program investițional în mărime de 130,5 milioane de lei

S.A. „Moldovagaz” și societățile sale afiliate au realizat în anul 2020 un program investițional în mărime de 130,5 milioane de lei, arată datele preliminare, informează OFICIAL.

Potrivit serviciului de presă al întreprinderii, peste 86 milioane de lei au fost direcționate la construcția gazoductelor noi și la reconstrucția, modernizarea și extinderea rețelelor deja existente.

Totodată, 23,3 milioane de lei s-au alocat la înnoirea parcului învechit și extrem de uzat de autospeciale al întreprinderilor de distribuție, iar 9,4 milioane de lei la active nemateriale. Cca 7,8 milioane de lei s-au cheltuit la achiziționarea dispozitivelor și echipamentului, inclusiv de măsurare de gaze, 3 milioane – la achiziționarea echipamentului IT, precum și la cheltuieli aferente.

În anul trecut, rețelele de distribuție a gazelor din țară s-au extins cu cca 130 de kilometri în 55 de localități. La ziua de astăzi sunt racordați 2710 consumatori noi, iar în perspectiva apropiată numărul acestora va crește cu 1400 de consumatori. Lungimea gazoductelor noi a constituit 11,6 kilometri, la fel s-au instalat 42 puncte de reglare-măsurare a gazelor de tip dulap și s-au efectuat alte genuri de lucrări.

Mai mult, peste 1,5 kilometri de gazoduct sunt reconstruite și scoase în afara hotarelor gospodăriilor private, sunt instalate 49 unități de echipament specializat în cadrul proiectului de implementare a telemetriei la punctele de reglare-măsurare a gazelor și este reconstruită stația electrică de transformare la Stația de comprimare a gazelor „Vulcănești”. În cazul activelor nemateriale, investițiile au fost direcționate la achiziția softului licențiat specializat, implementarea proiectului „Cabinetul personal al consumatorului”, sistemului informațional „Contact-centru” și altele.

Este de menționat că, grupul companiilor „Moldovagaz” a reușit să economisească peste 10 milioane de lei, în comparație cu cifrele inițial incluse în bugetul programului investițional. Acest rezultat a fost atins grație selecției celor mai avantajoase oferte, din punct de vedere a prețurilor, din cadrul concursurilor de achiziție, cu păstrarea calității reglementate a mărfurilor și serviciilor furnizate.

Totodată, bugetul alocat reparațiilor capitale a obiectelor din sistemul SA „Moldovagaz” a constituit 70,2 milioane de lei, cu o economie de peste 2,7 milioane de lei.

Raportul privind activitatea investițională a SA „Moldovagaz” și a societăților sale afiliate în anul 2020 este în proces de discuții prealabile și va fi expediat pentru aprobare organelor de conducere în termenii stabiliți.

Cristina Gurez

Share