Reabilitarea energetică a clădirii IMSP Spitalul Raional din orașul Călărași – realizată cu suportul AEE

Reabilitarea energetică a clădirii IMSP Spitalul Raional din orașul Călărași – realizată cu suportul AEE

Agenția pentru Eficiență Energetică (AEE) anunță că a avut loc recepția finală a lucrărilor efectuate în cadrul proiectului „Reabilitarea energetică a clădirii IMSP Spitalul Raional” din orașul Călărași, informează OFICIAL.

Proiectul este susținut în cadrul Apelului de Propuneri de Proiecte nr.3, în domeniul eficienței energetice și valorificării surselor de energie regenerabilă adresat solicitanților de finanțare din sectorul public.

În cadrul proiectului s-au efectuat măsurile de eficiență energetică:

– Înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare cu suprafața totală de 206,94m2;

– Izolarea termică a pereților exteriori cu suprafața totală de 848 m2;

– Lucrări de renovare a copertinei.

Valoarea totală a proiectului constituie 995 614,46 lei.

De menționat că, pe perioada implementării, beneficiarului i-a fost asigură asistența tehnică ce include raportul de audit energetic, elaborarea devizului de cheltuieli, expertiza documentației de deviz, expertiza tehnică a clădirii și servicii de supraveghere tehnică.

Agenția pentru Eficiență Energetică este autoritatea administrativă în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii și are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.

146173093_518441325787780_2223788490417879430_n

Cristina Pendea

Share