Proprietatea intelectuală – studiată  la Școala de vară în domeniul antreprenoriatului și democrației

Proprietatea intelectuală – studiată la Școala de vară în domeniul antreprenoriatului și democrației

În perioada 26 iulie – 1 august, organizația comunitară Junior Achievement Moldova a organizat Şcoala de Vară pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale și valorilor democratice. Proiectul a fost destinat tinerilor cu vârsta cuprinsă între 16 şi 19 ani din Republica Moldova, precum și profesorilor implicați în implimentarea programelor de educație antreprenorială și valorilor democratice.

Școala de vară a fost organizată cu susținerea Ambasadei SUA în Republica Moldova, Fundația ”Familia Sturza”, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), BC “Moldova Agroindbank” S.A. și S.R.L. ”METRO CASH &CARRY”.

La ediția din acest an au participat  45 de tineri și 20 de profesori, care au beneficiat de instruire în domeniile comunicării și soluționării conflictelor, eticii în business, oportunităților de angajare, acumulării de fonduri, metodele și instrumentele de a avea succes, rolului proprietății intelectuale în business, liderismului și autoaprecierii, protecției tinerilor de riscurile sociale, etc.

AGEPI, în calitate de partener a acestui eveniment, a oferit o serie de material promoționale, care evidențiază importanța asigurării dreptului de proprietate intelectuală, cît și valorificarea acestuia.

Totodată, la 30 iulie, în cadrul unei mese rotunde interactive, vicedirectorul general Ion Țîganaș, a prezentat noțiuni generale de proprietate intelectuală, rolul, esența, componentele, principiile acesteia și importanța protejării obiectelor de PI în dezvoltarea unei afaceri durabile și de success, în rândul tinerilor.

De asemenea, AGEPI a participat la jurizarea unui concurs și a premiat participanții care au elaborate proiecte de afacere creative prin valorificarea proprietății intelectuale.

În acest context, AGEPI își propune continuarea implicării în acest gen de evenimente, cu scopul sensibilizării tinerii generații asupra respectării și protejării drepturilor de proprietate intelectuală, importanța economică a proprietății intelectuale în afacerii, cît și impactul creativității în segmentul socio-economic din Republica Moldova.

 

 

Maria Roşca

Share