Progresele implementării Proiectului de cooperare CCRM-ONAS au fost discutate în cadrul ședinței Consiliului de coordonare

Progresele implementării Proiectului de cooperare CCRM-ONAS au fost discutate în cadrul ședinței Consiliului de coordonare

Activitățile realizate în cadrul celei de-a patra etape de implementare a Proiectului de cooperare între Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) – Oficiul Național de Audit al Suediei (ONAS) au fost puse în discuție în cadrul ședinței Consiliului de coordonare. Evenimentul a fost prezidat de Marian Lupu, Președintele CCRM.

La discuții au participat, de asemenea, Andrei Munteanu, membru CCRM, lider de Proiect, Violeta Balan, șef Secție relații externe și comunicare, asistent de Proiect, precum și partenerii de dezvoltare: Catharina Cappelin, Vice Auditor General ONAS și Kameran Khudur, consilier superior internațional ONAS.

În cadrul discuțiilor, participanții au examinat, de asemenea, potențialele domenii de suport în cadrul ale unui viitor proiect de cooperare, discuțiile urmând a fi continuate în cadrul următoarei ședințe online, desfășurate până la finele anului curent.

Menționăm că, Proiectul „Cooperarea pentru dezvoltarea instituțională între Oficiul Național de Audit al Suediei și Curtea de Conturi a Republicii Moldova pentru anii 2018-2020 are drept scop consolidarea unei instituții supreme de audit (ISA) care activează în conformitate cu standardele internaționale de profil.

Proiectul este implementat pe 6 dimensiuni (sub-proiecte): planificarea și monitorizarea, sistemul de control al calității și documentarea sistemului, certificarea auditorilor financiari, management și leadership, managementul resurselor umane și comunicarea.

ONAS este unul din principalii parteneri externi în procesul de dezvoltare al CCRM. De mai bine de 13 ani, sprijinul ONAS pentru Curtea de Conturi din Moldova s-a concentrat, în principal, pe auditul financiar și asigurarea calității acestuia.

Cooperarea dintre CCRM și ONAS a început în 2007, când a fost lansat primul proiect de cooperare instituțională pentru dezvoltare pentru 2007-2009. Al doilea proiect de cooperare a început în 2010 și a fost implementat în 2010-2013. Al treilea proiect de cooperare a fost implementat în 2013-2015 (prelungit, ulterior, până în 2016 și apoi până în 2017). Sprijinul oferit de SNAO pe parcursul implementării tuturor celor patru proiecte a avut și are un rol semnificativ în procesul de tranziție al Curții de Conturi de la o instituție de control la o instituție supremă de audit.

Cristina Pendea

Share