Primele acțiuni ale Ruxandei Glavan privind unele acte legislative

Primele acțiuni ale Ruxandei Glavan privind unele acte legislative

În conformitate cu art. 9 din Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei prezintă spre reavizare proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative din domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie a fost elaborat în vederea:

–    Eficientizării mecanismului de soluționare a actelor de violență în familie,
–    Implementării recomandărilor din 2013 oferite de către Comitetul pentru eliminarea discriminării împotriva femeilor, experților internaționali în baza rapoartelor naționale și a studiilor elaborate pe domeniu,
–    Asigurării armonizării cadrului legal naţional în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie la standardele europene și anume  Convenția Consiliului Europei cu privire la prevenirea și combaterea violenței față de femei și violenței domestice, din perspectiva semnării și ratificării acestui tratat internațional.

Proiectul menționat a fost modificat în conformitate cu obiecțiile parvenite din partea instituțiilor de resort în cadrul primei proceduri de avizare care se regăsesc în raportul de divergențe ce poate fi accesat la adresa: www.mmpsf.gov.md rubrica Transparență în procesul decizional.

Comentariile şi propunerile urmează a fi expediate în scris la adresa: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova.

Maria Roșca

Share