O nouă structură – constituită de autoritățile din capitală

O nouă structură – constituită de autoritățile din capitală

Primăria municipiului Chișinău informează că în cadrul preturilor de sector va fi instituită o nouă structură, unde vor activa agenți constatatori, cu atribuții pentru a verifica cum sunt respectate normele ce ţin de salubrizarea şi asigurarea curăţeniei, precum și combaterea construcţiilor neautorizate din capitală.

Un proiect de decizie în acest sens a fost votat de Consiliul municipal Chișinău, prin care a fost aprobată organigrama, structura şi efectivului-limită al statelor de personal din cadrul preturilor de sector.

Constituirea noii subdiviziuni va spori considerabil calitatea proceselor-verbale întocmite, precum şi numărul acestora şi va spori eficiența serviciilor acordate populaţiei.

Primarul General, Ion Ceban, a menționat că decizia era una necesară, în contextul în care anul trecut a fost aprobat noul Regulament cu privire la salubrizarea și menținerea ordinii sanitare în capitală.

„Acum însă agenţii constatatori vor avea posibilitatea să monitorizeze fiecare sector separat, să acumuleze materiale plauzibile şi să intervină prompt în cazul nerespectării sau admiterii ilegalităţilor de către persoanele fizice şi cele juridice.

Menționăm că la nivelul preturilor de sector vor fi angajați câte 5 agenți constatatori, iar pentru sectorul Botanica sunt preconizate 7 unități, deoarece este cel mai mare sector din Chișinău.

Doina Secrieru

Share