(FOTO) Zi importantă pentru „Poșta Moldovei”! Serviciul Vamal i-a conferit statutul de Agent Economic Autorizat

(FOTO) Zi importantă pentru „Poșta Moldovei”! Serviciul Vamal i-a conferit statutul de Agent Economic Autorizat

Serviciul Vamal al Republicii Moldova și Î.S. „Poșta Moldovei” își consolidează parteneriatul strategic, în contextul digitalizării economiei și al facilitării comerțului internațional de mărfuri, transmite OFICIAL.

În cadrul evenimentului de astăzi, Serviciul Vamal a conferit Poștei Moldovei statutul de Agent Economic Autorizat (AEO), aceasta devenind prima întreprindere de stat căreia i se atribuie un atare statut. Obținerea statutului AEO de către Î.S. „Poșta Moldovei” a fost posibilă cu susținerea Programului USAID Reforme Structurale în Moldova.

Pentru a obține această certificare, întreprinderea a trecut printr-un amplu și complex proces de verificare, adaptare și ajustare la standardele internaționale și reglementările vamale. Aceste acțiuni au un rol important în circuitul comerțului transfrontalier și în modernizarea operațiunilor vamale derulate de întreprindere, dar și pentru consolidarea parteneriatului cu autoritățile vamale, care este bazat pe respectarea principiilor de transparență reciprocă, corectitudine, echitate și responsabilitate.

Statutul AEO este o „marcă de calitate” recunoscută în toate statele membre UE și în unele țări terțe (China, Japonia, Norvegia, SUA) care au parteneriate încheiate cu UE și se caracterizează prin credibilitate, siguranță și încredere. Acesta îi oferă titularului o serie de beneficii, precum simplificarea procedurilor vamale, reducerea numărului de controale sau trecerea prioritară a frontierei, în acest sens fiind creată o pistă separată, destinată deținătorilor acestei autorizații. Celelalte facilități includ posibilitatea alegerii locului efectuării controalelor și amânării plăților vamale pe o perioadă de până la 30 de zile.

Republica Moldova este în ultima fază de recunoaștere mutuală a Programului AEO cu țările CEFTA, iar acest lucru va spori și mai mult siguranța de-a lungul întregului lanț de aprovizionare și va facilita schimburile comerciale.  O altă prioritate este recunoașterea mutuală a Programului AEO cu UE. În acest sens, autoritatea vamală din Republica Moldova în comun cu Programul USAID Reforme Structurale în Moldova sunt în proces de implementare a unui sistem informatic E-AEO care va automatiza integral procesul de autorizare și monitorizare a Programului AEO, precum și va facilita schimbul de date între autoritățile vamale. E-AEO va constitui ultimul instrument necesar Serviciului Vamal pentru demonstrarea faptului că Republica Moldova este pregătită să semneze un acord de recunoaștere mutuală cu UE, iar titularii AEO să beneficieze de avantajele acestui program și pe teritoriul comunitar.  În prezent, 116 agenți economici beneficiază de facilitățile și simplificările oferite de Programul AEO.

Ca urmare a cooperării eficiente dintre Serviciul Vamal și Poșta Moldovei, în cadrul aceluiași eveniment, părțile au semnat un Memorandum de înțelegere privind impulsionarea procesului de digitalizare a economiei naționale și dezvoltare a comerțului electronic prin alinierea la standardele internaționale.

Memorandumul cuprinde mai multe domenii de cooperare, precum simplificarea procedurilor vamale, sporirea securității corespondenței, facilitarea prelucrării rapide a trimiterilor poștale, combaterea traficului ilicit de mărfuri prin intermediul trimiterilor poștale internaționale, sporirea schimbului de date electronice prealabile între Vamă și Poștă, dar și aprobarea formularelor poștale CN 22 și CN23 în calitate de declarații vamale.

Complexitatea rețelei internaționale de transport poștal necesită implementarea unor măsuri de securitate deosebite, atât fizice cât și procedurale, bazate pe o analiză a riscurilor. Astfel, Memorandumul semnat va contribui la combaterea infracțiunilor vamale, în special în ceea ce privește spălarea banilor, transportul de bunuri ilicite, droguri, mărfuri contrafăcute și alte tipuri de contrabandă, care aduc prejudiciu intereselor economice, sociale, fiscale și de securitate ale statelor.

Directorul Serviciului Vamal, Sergiu Burduja a afirmat că obținerea statutului AEO de către „Poșta Moldovei” a fost indispensabilă.

„Apreciem foarte mult că Serviciul Vamal și Poșta Moldovei împărtășesc aceleași valori, promovând dezvoltarea și modernizarea instituțională, în special prin digitalizarea proceselor de interacțiune. Având în vedere faptul că Poșta Moldovei este una dintre componentele cheie ale comerțului electronic, obținerea statutului AEO a fost indispensabilă. Totodată, semnarea Memorandumul de colaborare va consolida parteneriatul nostru, a cărui scop final este facilitarea comerțului internațional”, a spus Sergiu Burduja.

Prezent la eveniment, Directorul Interimar al Î.S. Poșta Moldovei, Vitalie Zaharia, a menționat că statutul acesta îi permite „Poștei Moldovei” să devină un partener de încredere al autorităților vamale.

„Această certificare vamală a fost dobândită doar de 5 operatori poștali din: România, Ungaria, Olanda, Cehia și Slovenia. Statutul AEO îi permite Poștei Moldovei să devină „partener de încredere” al autorității vamale întrucât acesta prezumă anumite condiții funcționale și capacități operaționale, Poșta Moldovei va beneficia de un șir de facilități, care se vor răsfrânge cu siguranță și asupra clienților comerțului electronic și anume se vor simplifica procedurile vamale; se vor reduce controalele fizice și documentare; se va planifica și optimiza mai bine transportul și logistica; se va efectua schimbul electronic de date și informații; se vor reduce costurile și se va diminua timpul de prelucrare, vămuire și expediere a trimiterilor. Astăzi, de asemenea, semnăm Memorandumul de parteneriat cu Serviciul Vamal. Sperăm foarte mult ca acest parteneriat – bazat pe respectarea principiilor de transparentă, corectitudine și responsabilitate – să genereze și alte realizări și proiecte comune de anvergură de care să beneficieze toți cetățenii din țara noastră”, a spus Vitalie Zaharia.

La rândul său, Directorul Programului USAID Reforme Structurale în Moldova, Douglas Muir a reiterat că acest statut confirmă că „Poșta Moldovei” dispune de toate procesele necesare.

„Noi, cei din cadrul Programului, ne bucurăm de această oportunitate de a susține simultan doi parteneri – Serviciul Vamal și operatorul național poștal – Poșta Moldovei. La această etapă suntem mulțumiți de rezultatele obținute. La doar câteva luni de la demararea cooperării, Poșta Moldovei și-a obținut statutul de AEO, ceea ce va spori imaginea și încrederea față de întreprindere atât în plan local, cât și internațional. Acest statut confirmă că Poșta Moldovei dispune de toate procesele necesare ceea ce înseamnă o calitate mai bună pentru clienții și partenerii săi. De asemenea, această activitate este importantă și datorită faptului că încheie încă un subiect din Foaia de Parcurs privind Digitalizarea Economiei a Ministerului Economiei și Infrastructurii. Împreună cu partenerii noștri planificăm implementarea proiectelor comune care să susțină Republica Moldova în realizarea angajamentelor asumate în plan internațional, să contribuie la facilitarea comerțului moldovenesc și la consolidarea mediului de afaceri”, a spus Douglas Muir.

svp (2) svp (3) svp (8) svp (9) svp (15)

Cristina Pendea

Share