ANRE vine cu precizări în privința procedurii de achiziție a energiei electrice

ANRE vine cu precizări în privința procedurii de achiziție a energiei electrice

„Drept urmare a implementării Pachetului Energetic III și adoptării Regulilor pieței energiei electrice, începând cu anul 2021, toți operatorii pieței respective sunt obligați să desfășoare proceduri de achiziție a energiei electrice în mod transparent, bazate pe principii noi și pe mecanisme de piață. Procedurilelicitație, caietele de sarcini, criteriile de precalificare a companiilor de furnizare a energiei electrice au fost stabilite individual și lansate de fiecare operator in parte la începutul lunii februarie curent”, comunică reprezentanții ANRE.

Din lipsă a minimum 3 oferte din partea companiilor precalificate la licitație, la 16 martie curent toți operatorii pieței energiei electrice au anulat licitațiile, anunțându-se repetarea acestora pentru 22 martie curent.

Este de notat că, până în prezent doar ÎS Molelectrica, operatorul de transport, a anunțat finalizarea procedurii de achizitie a energiei electrice in cantitate de 61 GWh, ceea ce constituie mai puțin de 3% din piața internă.

Având în vedere sensibilitatea subiectul, precum și faptul că majoritatea titularilor de licențe care au organizat licitații sunt in faza activa de negociere a prețurilor și condițiilor contractuale pentru furnizarea energiei electrice pentru consumatorii casnici si non-casnici din țară, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) îndeamnă să nu se facă speculații la acest subiect.

Despre rezultatele licitațiilor, prețul și impactul acestora asupra tarifelor și consumatorilor finali ANRE, sau întreprinderile electroenergetice individual, vor informa cu promptitudine și detaliat.

Este de notat că, în conformitate cu prevederile art.87 alin (3) din Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrică, actualizarea în decursul anului a preţurilor şi tarifelor reglementate la energia electrică poate avea loc doar în cazul când devierile sunt mai mari de 5% din costul anual de distribuție și furnizare a energiei electrice stabilit în tarifele/prețurile reglementate pentru consumatorii finali.

Astfel, în cazul în care operatorii pieței energiei electrice vor considera că modificarea prețului de procurare a energiei electrice întrunește premisele necesare revizuirii tarifelor/prețurilor reglementate, aceștia vor prezenta în adresa Agenției cererea de ajustarea a tarifelor/prețurilor reglementate și calculele efectuate în conformitate cu prevederile Metodologilor tarifare în vigoare, aprobate de ANRE.

Cu toate acestea, în temeiul prvederilor art. 9 alin. (4) din Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrică, Consiliul de Administraţie al Agenţiei va examina cererile întreprinderilor electroenergetice în termen de cel mult 180 de zile pentru a verifica dacă calculele prezentate demonstrează necesitatea ajustării tarifelor/prețurilor reglementate.

Cristina Prndea

Share