AIPA vrea să-și cunoască gradul de coruptibilitate prin intermediul unui sondaj

AIPA vrea să-și cunoască gradul de coruptibilitate prin intermediul unui sondaj

În scopul promovării unei culturi ce contribuie la descurajarea activităților frauduloase, precum și perfecționării Sistemului de Management anti-mită, Serviciul Antifraudă din cadrul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a elaborat un chestionar ce are drept scop evaluarea gradului de coruptibilitate al entității.

Prin urmare, toate părțile interesate sunt îndemnate să completeze obiectiv chestionarul sus citat, ce poate fi accesat pe pagina-web www.aipa.gov.md la rubrica „sondaje” sau accesând direct linkul:  https://bit.ly/3t3jUw8

„Scopul menținerii și confirmării standardului ISO 37001:2016 este de a demonstra potențialilor și actualilor beneficiari de sprijin financiar din FNDAMR, partenerilor de dezvoltare și donatorilor externi, capacitatea instituției de a administra corect și transparent fondurile transmise în gestiune. În acest sens AIPA își asumă angajamentul de a îmbunătăți continuu sistemul de management anti-mită care impune o cultură de toleranță zero față de mită”, menționează AIPA.

Cristina Parfeni

Share