Un deputat semnalează mai multe probleme privind o decizie a Ministerulului Educației, Culturii și Cercetării!

Un deputat semnalează mai multe probleme privind o decizie a Ministerulului Educației, Culturii și Cercetării!

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) încearcă să propună regulamente în detrimentul, și nu în sprijinul calității educației. În acest sens, deputata PAS, Veronica Roșca, semnalează mai multe probleme privind decizia MECC de a institui bacalaureatul profesional.

În 2021 toate problemele au ieșit la suprafață, comunică Roșca.

Tot ea spune că prima dată se intenționează aplicarea prevederilor ce țin de organizarea bacalaureatului profesional. În acest context, Roșca spune că au apărut un șir de neclarități față de MECC:

  1. „Care sunt argumentele ce au servit drept temei la stabilirea termenului limită de depunere a dosarelor pentru concursul de selectare a membrilor comisiilor de elaborare a Programei de examene, mai redus decât însuși termenul de prezentare a propunerilor la proiectul Ordinului „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat profesional”?
  2. A fost organizat procesul de informare a elevilor din învățământul profesional tehnic, încă la începutul studiilor, că vor fi obligați la susținerea unui altfel de bacalaureat, pentru a le fi asigurat dreptul la un proces educațional transparent, astfel precum dispune art.7 al Codului educației nr.152/2014?

3.Care vor fi întreprinse de minister pentru a fi asigurată transparența, lipsa de fraude și a eventualelor acte corupționale, în procesul de susținere a testelor de examene la calculator?

  1. În temeiul stipulărilor Codului educației nr.152/2014, deținătorii diplomei de bacalaureat dispun de dreptul de a accede în învățământul superior, în acest context, care este necesitatea instituirii unui alt tip de bacalaureat?
  2. Conform prevederilor proiectului Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat profesional, componenta de evaluare a competențelor profesionale include testul de evaluare cu itemi, pe categorii, din cadrul următoarelor discipline școlare:

1) Bazele antreprenoriatului;

2) Tehnologia informaţiei.

Care este raționamentul celor două discipline citate, considerând faptul că acestea nu sunt discipline de competențe profesionale?

  1. Potrivit aceluiași proiect de act normativ, în urma promovării examenului de bacalaureat profesional și a examenului de calificare, absolventului i se eliberează diploma de studii profesionale (care va conține nota la examenul de bacalaureat profesional și nota la examenul de calificare).

Prin urmare, putem conchide că, elevii care nu susțin cele două probe ale examenului de bacalaureat, dar susțin doar examenul de calificare, nu pot obține diploma de studii profesionale, astfel fiindu-le îngrădit dreptul de încadrare în câmpul muncii. Or, calificarea profesională obținută actualmente în sistemul de învățământ profesional tehnic, eminamente le asigură realizarea acestui drept.

  1. Care vor fi consecințele ce se vor aplica în raport cu elevii care, eventual, nu vor susține, în acest an, examenul de bacalaureat profesional?
  2. Dispune ministerul de resurse financiare pentru organizarea examenului de bacalaureat profesional și care este suma alocată în acest scop?”, se arată în declarația deputatei.

 

Doina Secrieru

Share