CC a decis: Ratificarea Acordului de Asociere cu ue este constituțională

CC a decis: Ratificarea Acordului de Asociere cu ue este constituțională

Ratificarea Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană este constituțională. Aceasta este decizia la care a ajuns astăzi Curtea Constituțională (CC), în urma unei sesizări adresate de comuniști.
Constituţionalitatea ratificării Acordului de Asociere cu UE are la bază Declaraţia de Independenţă, actul de constituire a Republicii Moldova prin care statul şi-a exprimat dorinţa de a stabili relaţii în toate domeniile cu ţările europene.

Potrivit CC, Declaraţia de Independenţă a marcat ruptura cu spaţiul valoric totalitar sovietic şi reorientarea noului stat independent spre spaţiul valoric democratic european. Curtea a constatat că orientarea spre spaţiul valoric democratic european este un element definitoriu al identităţii constituţionale a Republicii Moldova. Astfel, procesul de integrare europeană a Republicii Moldova nu numai corespunde identităţii constituţionale a Republicii Moldova, ci orice altă orientare contrară este apriori neconstituţională.

În partea ce ţine de pretinsa încălcare a suveranităţii naţionale, curtea susţine că delegarea anumitor competenţe instituţiilor internaţionale nu antrenează renunţarea la suveranitate. Prin orice apartenenţă la un tratat internaţional, statul cedează anumite competenţe în limitele stabilite de reglementarea internaţională. Această delegare de competenţe nu presupune în mod implicit încălcarea suveranităţii naţionale. Un raţionament contrar ar însemna încălcarea suveranităţii Republicii Moldova prin apartenenţa ţării la Organizaţia Naţiunilor Unite, la Consiliul Europei sau la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, sisteme ce implică obligaţia statului de a se supune deciziilor acestor instituţii internaţionale.

Curtea a reţinut că Acordul de Asociere nu are semnificaţia aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, ci fundamentează cooperarea Republicii Moldova cu UE. Mai mult, nici măcar aderarea unui stat la Uniunea Europeană nu constituie o încălcare a suveranităţii, cu atât mai puţin asocierea, care nu este o formă de integrare.

Hotărârea curţii este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Republica Moldova a semnat Acordul de Asociere cu UE pe 27 iunie. Parlamentul republicii a ratificat documentul pe 2 iulie.

Mihaela Rotari

Share