Asociația Promo-LEX propune soluții pentru interzicerea metodelor de influențare ilicită a rezultatelor alegerilor

Asociația Promo-LEX propune soluții pentru interzicerea metodelor de influențare ilicită a rezultatelor alegerilor

Asociația Promo-LEX a lansat, astăzi – în cadrul unei conferințe de presă, două documente de politici pe subiecte de actualitate din domeniul electoral prin care propune soluții legale pentru interzicerea metodelor de influențare ilicită a rezultatelor alegerilor, informează OFICIAL.

Astfel, pornind de la problemele care există în Republica Moldova în domeniul electoral, experta Promo-LEX, Mariana Focșa, se arată îngrijorată de faptul că fiecare perioadă preelectorală și scrutin electoral organizat este caracterizat de utilizarea abuzivă a resurselor administrative de către concurenți sau susținătorii acestora.

În rezultat, sunt încălcate principiile fundamentale ale alegerilor libere, corecte și democratice. Și anume, nu sunt asigurate șanse egale de concurență pentru candidați, alegătorii sunt lipsiți de dreptul de a-și forma o opinie obiectivă și informată pentru exprimarea votului, iar delimitarea dintre activitatea statului și a partidelor politice dispare”, se arată într-un comunicat al Asociației.

În acest sens, în vederea prevenirii și combaterii utilizării abuzive a resurselor administrative în alegeri, Promo-LEX consideră necesară definirea clară și exhaustivă a resurselor administrative.

„Interzicerea utilizării abuzive a acestora urmează a fi aplicată nu doar pe durata campaniei electorală, ci trebuie extinsă pentru o perioadă mai îndelungată, cuprinsă între data anunțării oficiale a zilei alegerilor și data validării acestora. Considerăm necesar a fi majorate sancțiunile contravenționale pentru cazurile de utilizare ilicită a resurselor administrative. De asemenea, trebuie extinsă lista de subiecți pasibili de răspundere care să includă inclusiv persoanele publice și de demnitate publică”, mai comunică sursa.

Potrivit Promo-LEX, în cazul deținerii de către președintele statului, președintele parlamentului și a prim-ministrului – a statutului de candidat desemnat oficial în alegeri, este esențială reglementarea explicită a activităților cu implicarea publică a acestora. Urmează să fie delimitate activitățile care pot fi desfășurate în campania electorală, de cele care eventual pot fi calificate ca având un impact electoral.

Cu referință la cel de-al doilea document de politici, experta Mihaela Duca-Anghelici consideră că mecanismul actual prevăzut de lege pentru anularea înregistrării concurenților electorali este unul incert, iar acțiunile organelor electorale și a instanțelor de judecată în acest proces sunt frecvent lipsite de previzibilitate.

Potrivit expertei, analiza acestui subiect este esențială, deoarece sancțiunea respectivă poate fi atât un mecanism de restabilire a egalității drepturilor concurenților electorali – în cazul aplicării cu bună credință a acestei sancțiuni, cât și o metodă de influențare ilicită a rezultatelor alegerilor – în cazul aplicării selective și neîntemeiate a acesteia.

„Sancțiunea respectivă trebuie să fie utilizată doar ca un mecanism de restabilire a egalității drepturilor concurenților electorali, și de asigurare a libertății de formare a opiniei alegătorilor. În acest scop, atât legiuitorul, CEC cât și instanțele de judecată urmează să depună eforturi pentru ca astfel de sancțiuni să poată fi aplicate proporțional încălcării, într-o procedură clară, transparentă, previzibilă și în timp util”, susțin reprezentanții Asociației.

În acest sens, în vederea asigurării unui mecanism clar de anulare a înregistrării concurenților electorali, Promo-LEX consideră necesară reglementarea explicită a competențelor organelor electorale și a instanțelor de judecată. De asemenea, urmează să fie stabilită procedura de examinare judiciară a solicitării de aplicare a sancțiunii, alta decât în contenciosul administrativ.

Totodată, Asociația consideră necesară reducerea termenelor de examinare a contestațiilor și sesizărilor privind finanțarea campaniilor electorale, depuse în perioada electorală.

Documentul de politici „Utilizarea resurselor administrative în campaniile electorale din Republica Moldova: lipsa reglementării legale explicite și structura fenomenului” poate fi accesat aici.

Documentul de politici „Lipsa unui mecanism clar de anulare a înregistrării concurenților electorali în cadrul alegerilor prezidențiale în baza prevederilor art. 75 alin. (5) Cod electoral” poate fi accesat aici.

Cristina Pendea

Share