(INTERVIU) Liliana Vieru: AGEPI este astăzi o instituție modernă, cu o reputație, obținută în timp, atât în țară, cât și la nivel internațional

(INTERVIU) Liliana Vieru: AGEPI este astăzi o instituție modernă, cu o reputație, obținută în timp, atât în țară, cât și la nivel internațional

Liliana Vieru, şeful Direcţiei comunicare şi relaţii internaţionale din cadrul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), într-un interviu pentru OFICIAL, a vorbit despre aspectele cunoscute și mai puțin cunoscute despre instituție, despre vizibilitatea acesteia și despre prioritățile din punct de vedere al comunicării.

OFICIAL: Dna Vieru, aveți o misiune pe cât de responsabilă, pe atât de dificilă – să faceți cât mai cunoscută publicului larg activitatea AGEPI și vă reușește. Care e secretul?

Liliana Vieru: Secretul – spiritul corporativ și o comunicare exhaustivă și transparentă bazată pe principii de legalitate și etică. Chiar dacă în structura AGEPI există o subdiviziune responsabilă de activitatea de comunicare a instituției, aceasta are mai degrabă rolul de dezvoltator și gestionar al mesajului instituțional, iar în calitate de transmițător al informației se prezintă de cele mai multe ori experții agenției pe domenii de specialitate. Anume această abordare oferă informației consistență și credibilitate și permite agenției să acopere multitudinea de domenii distincte aflate în responsabilitate.

Pe de altă parte, pentru a asigura eficiența actului de comunicare, avem o abordare strategică, bazată pe evaluarea sistemică a percepției și cunoașterii activității AGEPI atât la nivelul societății (publicului general), cât și targetat pe anumite segmente de public.

Și aici intervine importanța dialogului, care transformă comunicarea într-o singură direcție la un act interactiv, reciproc avantajos, ce permite instituției să țină mâna pe puls, iar publicului să-și formuleze așteptările și percepțiile față de instituție.

Un element esențial al creșterii de imagine este folosirea proiecției rezultate din activitatea de  comunicare a partenerilor, precum Serviciul Vamal, Camera de Comerț și Industrie, Academia de Științe etc.

O.: Care e specificul comunicării în cazul unei instituții atât de deosebite, precum AGEPI?

L.V.: După cum am menționat, AGEPI este, mai întâi de toate, o autoritate publică în serviciul cetățeanului. Anume această caracteristică este hotărâtoare în definirea comunicării instituționale pe care o abordăm și de care ne ghidăm la AGEPI. Astfel, în calitate de autoritate publică centrală, agenția se conformează cadrului legislativ care reglementează activitatea de comunicare publică și de acces la informație, inclusiv cerințele minime față de canalele de comunicare utilizate etc.

Dar dincolo de cerințele proprii unei comunicări instituționale formale, depunem eforturi considerabile pentru a personaliza mesajele, atât prin individualizarea conținutului destinat diferitor grupuri de public (pe domenii de activitate, vârstă sau locație), cât și prin corelarea mesajelor cu instrumentele utilizate pentru difuzarea acestora – comunicare orală, scrisă, prin intermediul mass-media, pagină web sau rețele de socializare etc.

Scopul final al oricărei campanii de comunicare este de a schimba comportamentul publicului țintă. Astfel, o campanie de informare, ce vizează promovarea inovației, poate fi considerată de succes dacă cooptează mai mulți oameni care se angajează în activități inventive sau creative.

Pentru a ne asigura că mesajul transmis publicului este recepționat, asimilat și produce efecte, avem o abordare sistemică și inclusivă la elaborarea și transmiterea mesajelor de comunicare, fiind în permanență consultate cu partenerii agenției și consumatorii finali ai activităților de comunicare.

Foto dna Vieru din interiorul interviuluI

O.: Care aspecte ale activității AGEPI sunt mai cunoscute publicului larg și care mai puțin cunoscute?

L.V.: Să nu uităm că sistemul de proprietate intelectuală din Republica Moldova este unul destul de tânăr, fiind instituit odată cu fondarea statului.

Suntem absolut conștienți că 30 de ani este prea puțin pentru ca întreaga societate să se pătrundă de acest domeniu, destul de specific de altfel. Deși actualmente proprietatea intelectuală este tot mai frecventă în mesajul public, înțelegerea acestuia este încă departe de a fi una satisfăcătoare, de cele mai multe ori reducându-se la înregistrarea mărcilor și brevetarea invențiilor.

Activitatea AGEPI este mai mult decât a unui simplu registrator. AGEPI este instituția de reper, expertul nr. 1 în domeniul proprietății intelectuale și este de datoria noastră să facem cunoscut și valorificat sistemul de proprietate intelectuală în totalitatea și complexitatea sa.

Dintre obiectele mai puțin cunoscute și valorificate la nivel național, dar de o importanță deosebită pentru dezvoltarea economică a țării, în special a sectorului agroindustrial de calitate, sunt indicațiile geografice și denumirile de origine. Aceste semne utilizate pentru identificarea produselor de calitate cu valoare adăugată deosebită constituie astăzi o prioritate a strategiei de comunicare a AGEPI.

Și protecția dreptului de autor rămâne pe agenda de comunicare a agenției, deși este un domeniu care a fost destul de prezent în spațiul public, complexitatea acestuia și existența disensiunilor de percepție a sectorului la autori, pe de o parte, și utilizatori – pe de alta, mențin subiectul în atenția publică și solicită din partea agenției un efort considerabil pentru asigurarea dialogului social și reflectarea veridică și transparentă a evoluțiilor din domeniu.

Alte domenii-cheie, care se regăsesc în Strategia de comunicare a AGEPI aprobată în 2019, vizează asigurarea respectării proprietății intelectuale și contracararea contrafacerii și pirateriei.

Pe de altă parte, AGEPI este responsabilă pentru promovarea politicilor de proprietate intelectuală și un actor important în elaborarea cadrului regulator în domeniu. Mai mult decât atât, AGEPI are și un rol important de educare și pregătire a cadrelor naționale în domeniu și, totodată, de promovare a sistemului de PI atât la nivel național, cât și în exterior.

O.: Ce priorități are AGEPI din punct de vedere al comunicării pentru perioada imediat următoare?

L.V.: Suntem conștienți că, activitatea de comunicare și promovare nu poate acoperi în egală măsură toate domeniile de competență ale agenției, anume din acest considerent – ne-am stabilit obiectivele de comunicare strategice pentru o perioadă de 5 ani, cu evaluarea situației la fiecare 2 ani.

Activitățile concrete, pe termen scurt, sunt reflectate în Planul de comunicare aprobat anual și care stabilesc măsuri concrete de comunicare cu descrierea instrumentelor de implementare și indicatori de performanță pe care urmează să-i atingem.

Planul de comunicare pentru 2020 conține o serie de acțiuni de comunicare și campanii de informare în domeniul PI, acțiuni de promovare a avantajelor utilizării IG, consolidarea dialogului cu titularii de drepturi, în special cu autorii, titularii drepturilor de autor și drepturilor conexe, dar și cu utilizatorii acestora.

Creșterea respectului pentru drepturile de PI, dar și informarea consumatorului cu privire la rolul OPI în identificarea produselor de calitate și pericolele contrafacerii și pirateriei, sunt unele dintre temele de comunicare ale anului în curs.

Un important pilon al comunicării AGEPI este promovarea unei imagini favorabile în exterior, esențială pentru atragerea investițiilor și crearea parteneriatelor internaționale și regionale.

O.: În ce măsură afectează pandemia de COVID-19 activitatea AGEPI din punctul de vedere al domeniului de care sunteți responsabilă?

L.V.: Pandemia COVID-19 a impus schimbări de abordare și funcționare la toate nivelele societății – atât în sectorul public, cât și cel privat.

Pentru AGEPI, aceasta a însemnat o reevaluare a tuturor activităților și serviciilor prestate și reformatarea acestora, astfel încât să fie asigurată funcționarea agenției în condiții de maximă siguranță și cu respectarea tuturor măsurilor de prevenție pentru diminuarea răspândirii COVID-19.

Astfel, în scopul protejării personalului AGEPI și a solicitanților, a fost încurajată utilizarea serviciilor electronice în detrimentul celor clasice de depunere și gestionare a cererilor de protecție pentru obiectele de proprietate intelectuală. De asemenea, au fost extinse serviciile consultative și de informare prestate de Call Centru și utilizarea platformelor virtuale pentru organizarea evenimentelor.

Cu certitudine că, pandemia a afectat în mare măsură planul de comunicare și promovare al agenției, unele activități planificate ce necesitau a fi organizate cu prezență fizică fiind anulate. Totuși, cele mai multe activități au fost reformatate, fiind transferate în mediu virtual.

În situația actuală, rolul comunicării instituționale a crescut enorm, fiind principalul instrument de interacțiune între oficiu și public, iar echipa pe care o conduc are responsabilitatea de a identifica cele mai bune soluții de transmitere a informației către beneficiarii sistemului de proprietate intelectuală și de asigurare a unui dialog interactiv cu publicul.

O.: Aveți în vedere unele campanii de informare privind activitățile AGEPI pentru perioada următoare?

L.V.: Pentru anul 2021 ne propunem să realizăm o campanie de promovare a cunoștințelor de proprietate intelectuală destinată tinerilor, pe care o planificăm în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și cu suportul organizațiilor neguvernamentale, precum Centrul ProBono etc.

Un alt proiect vizează promovarea mărcilor, indicațiilor geografice și a altor obiecte de PI în rândul producătorilor locali, proiect a cărui realizare depinde în mare măsură de situația epidemiologică din țară.

O altă prioritate de comunicare pentru următoarea perioadă se referă la promovarea informației de brevet, inovațiilor deschise și a instrumentelor de flexibilitate instituite în cadrul acordului TRIPs al OMC, ce prevăd excepții limitate la drepturile exclusive conferite printr-un brevet, instrumente ce au menirea să susțină sănătatea publică în situații de urgență, cum este actuala pandemie și să extindă accesul la medicamente.

O.: În ce măsură luați în calcul experiența internațională în domeniul comunicării în cazul unor instituții atât de specifice cum sunt cele de protecție a proprietății intelectuale?

L.V.: Domeniul PI este unul destul de reglementat la nivel internațional și regional, iar instituțiile, precum Organizația Internațională de PI sau cele europene, precum este Organizația Europeană de Brevete sau Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietatea Intelectuală oferă statelor platforme de comunicare pentru schimb de experiență și bune practici pe toate domeniile de interes, inclusiv pe aspecte ce țin de activitatea de comunicare, promovare, instruire etc.

Participarea AGEPI la evenimentele organizate de către aceste organizații sau oficiile naționale de PI oferă posibilitatea promovării sistemului național de PI și a imaginii AGEPI dincolo de granițele țării și, totodată, prezintă oportunității de preluare a experienței internaționale în materie de comunicare.

Menționez că, noi am avut privilegiul ca politica AGEPI în domeniul comunicării să fie edificată cu suportul experților Oficiului Danez pentru Brevete și Mărci în cadrul unui proiect Twinning, implementat în cadrul AGEPI în anii 2011-2012, danezii fiind în topul oficiilor cu cele mai eficiente strategii de comunicare de proprietate intelectuală.

De atunci, am lucrat continuu la perfecționarea documentelor de comunicare, la formarea abilităților de comunicare a personalului, dar și la actualizarea instrumentelor utilizate pentru transmiterea mesajelor. Actualmente, se află în elaborare un Ghid de utilizare a rețelelor sociale, iar până la finele anului ne-am propus să redactăm și un Plan de comunicare în situații de criză.

O.: Care credeți că trebuie să fie imaginea pe care AGEPI trebuie să o construiască pe termen mediu și lung?

L.V.: Pornind de la ideea că imaginea unei instituții publice este construită din suprapunerea a trei fațete imagistice și anume: imaginea instituțională, imaginea transmisă prin instrumentele de comunicare și relații publice și imaginea subiectivă, cea percepută de publicul general, este esențial să avem în vedere toate aceste aspecte în procesul de edificare a imaginii agenției și de consolidare a identității instituționale a AGEPI.

Astfel, și probabil mă voi repeta, dar văd agenția ca și punct de reper pentru domeniul său de competență, expertul numărul unu în materie de protecție și respectare a drepturilor de proprietate intelectuală, consilierul mediului de afaceri și partenerul sectorului academic și al autorilor, promotorul cunoștințelor din domeniul PI în spațiul public.

Trebuie să menționez că, AGEPI este astăzi o instituție modernă, cu o reputație, obținută în timp, atât în țară, cât și la nivel internațional.

Obiectivul meu și al colegilor este de a proiecta această imagine asupra percepției publice și a reduce decalajul dintre instituția reală și percepția acesteia în exterior.

Cristina Tomac

Share