(INTERVIU) Adrian Onceanu: „Cheia dezvoltării cu succes a întreprinderii este implementarea reformelor la CFM”

(INTERVIU) Adrian Onceanu: „Cheia dezvoltării cu succes a întreprinderii este implementarea reformelor la CFM”

În cadrul unui interviu pentru CURENTUL, directorul „Căii Ferate a Moldovei”, Adrian Onceanu, a vorbit despre avantajele noilor locomotive achiziționate de CFM, în ce stare sunt și dacă sunt date în exploatare. De asemenea, Adrian Onceanu s-a referit la starea actuală a CFM, a locomotivelor, perspectivele de viitor ale întreprinderii, dar și ce se va întâmpla dacă va deveni societate pe acțiuni.

CURENTUL: Dle Director, au fost puse deja în funcțiune cele 12 locomotive noi aduse recent în RM. Cum se manifestă în practică?

Adrian Onceanu: La exploatarea noilor locomotive au acces persoanele instruite conform programului uzinei producătoare a locomotivelor TE33FC.

Din cauza situației epidemiologice și restricțiilor, CFM nu are posibilitate de a trimite specialiștii săi în Kazahstan pentru a fi instruiți.

C: Ați putea enumera avantajele utilizării acestor locomotive?

A. O.: Avantajele de care va profita CFM sunt următoarele:

– perioada de revizie tehnică este de 92 de zile (cele vechi 48 ore), ceea ce înseamnă că au o perioada mai mare de exploatare între deservirile tehnice.

– puterea per locomotivă 2 980 kW (cele vechi 2 200 kW) ce va permite de a transporta garnituri cu greutate mai mare.

– calculele au fost realizate ținând cont de indicatorii de economie declarați de către producători, pentru motorină – 10%, pentru ulei diesel – 40%.

– locomotivele noi au termen de exploatare de 40 ani (la cele vechi termenul de exploatare deja a expirat).

C: În general câte locomotive are CFM și în ce stare sunt?

A.O.: În prezent, CFM are peste 100 de locomotive, dintre care mai puțin de 20 sunt în exploatare. Motivele sunt diferite: starea tehnică nesatisfăcătoare, termenul de exploatare expirat, lipsa pieselor pentru reparație.

C: De cât timp ar fi nevoie pentru renovarea totală a bazei tehnice a CFM și ce bani ar trebui pentru aceasta?

A.O.: Baza tehnică a CFM s-a format în anii 70-80 ai secolului trecut și astăzi, datorită uzurii sale morale și fizice, necesită modernizare și renovare.

Volumul total al investițiilor necesare în infrastructura feroviară totală, calculată până în anul 2024, este de 305,9 mil. euro.

Reînnoirea parcului de locomotive prezintă o necesitate vitală pentru dezvoltarea întreprinderii, deoarece va avea un efect economic semnificativ prin micșorarea costurilor operaționale și, ca urmare, va spori competitivitatea transporturilor pe calea ferată. Achiziționarea a 12 locomotive magistrale noi a fost primul pas către o reînnoire inovatoare pentru companie. Locomotivele de manevră necesită, de asemenea, modernizare. Conform Programului de dezvoltare a CFM, pentru modernizarea a 20 locomotive de manevră este necesar a investi 21,5 milioane de euro.

Transportul de mărfuri actualmente prezintă o activitate rentabilă a întreprinderii. Fără reînnoirea parcului de vagoane de marfă, acest tip de activitate nu este rentabil din cauza reducerii numărului de material rulant cu termenul de exploatare valabil.

Pentru renovarea parcului de vagoane de marfă sunt necesare investiții în mărime de 203 mil. euro, necesitatea totală de investiții pentru reînnoirea parcului de vagoane de călători în perioada de până în 2024 constituie 71,0 mil. euro.

C: La ceremonia de întâmpinare a primelor șase locomotive, ați spus că, cu suportul partenerilor externi, vor urma alte acțiuni de reabilitare a infrastructurii CFM. Ați putea deschide parantezele?

A.O.: În prezent se desfășoară licitația pentru proiectarea și implementarea lucrărilor de reabilitare a infrastructurii feroviare a tronsonului Bender-Basarabeasca-Etulia-Giurgiulești cu o lungime de 233 km și licitația pentru selectarea unei companii care va efectua supravegherea tehnică a proiectării și implementării lucrărilor de reabilitare. Acest proiect este cofinanțat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Europeană de Investiții și Uniunea Europeană.

Ținând cont de lipsa acută a resurselor financiare proprii, precum și lipsa suportului din partea bugetului de stat pentru restructurarea CFM, a apărut necesitatea de proiecte investiționale utilizând experiența de implementare și oportunitățile de finanțare a proiectelor din sectorul feroviar al partenerilor de dezvoltare ai UE.

C: La aceeași ceremonie, Președintele Igor Dodon a declarat ca CFM va rămâne întreprindere de stat, nu va fi privatizată și că statul va investi în ea. Ce înseamnă această declarație pentru CFM?

A.O.: CFM, în prezent, este o întreprindere cu monopol, care combină administrarea infrastructurii și furnizarea de servicii de transport feroviar.

Restructurarea sectorului feroviar, în conformitate cu Concepția pentru restructurarea sectorului feroviar și a Întreprinderii de stat „Calea Ferată din Moldova” pentru perioada 2018-2021, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1042 din 5.12.2017, presupune crearea unei căi ferate care este complet independentă din punct de vedere financiar.

Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” va fi reorganizată într-o societate pe acțiuni cu 100% acțiuni ale statului. În cadrul societății SA „Calea Ferată din Moldova” noi-create, se va efectua separarea operațională în trei domenii principale de activitate – transport pasageri, transport marfă și infrastructură. Vor trebui create mecanisme pentru finanțarea transportului public de pasageri și a infrastructurii feroviare de către Stat.

C: La general, care e situația CFM acum?

A.O.: În legătură cu pandemia de Coronavirus, economia întreprinderii a fost afectată semnificativ prin micșorarea volumelor de transporturi feroviare.

O analiză a traficului de marfă arată că CFM a pierdut aproximativ 29% din traficul său în primul semestrul al anului 2020 comparativ cu aceeași perioadă din 2019.

În prezent se efectuează transportul de pasageri pe rutele interne Chișinău-Ungheni și Chișinău-Bender. Trenurile de pasageri în trafic internațional din direcțiile Moscova, București, Sankt – Petersburg, Iași și Odessa în prezent este sistat din cauza pandemiei.

C: Ce perspective vedeți în continuare pentru CFM?

A.O.: În opinia mea, cheia dezvoltării cu succes a întreprinderii este implementarea reformelor la CFM. Sectorul feroviar, fiind cea mai importantă ramură a economiei Republicii Moldova, necesită renovare și modernizare. Aceasta se referă nu numai la baza tehnico – materială, ci și la transformările instituționale, modificările legislației existente și adoptarea de noi acte legislative în domeniul transportului feroviar.

 

Share