Corneliu Groza: În 2020, Poliția de Frontieră a fost în prima linie a luptei cu COVID-19

Corneliu Groza: În 2020, Poliția de Frontieră a fost în prima linie a luptei cu COVID-19

Interviu cu Corneliu Groza, şeful Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră în perioada decembrie 2019 – decembrie 2020, pentru Almanah Politic

Dle general, cu ce provocări s-a confruntat Poliţia de Frontieră în 2020?

Este evident faptul că anul 2020 a fost unul deosebit pentru Republica Moldova, or întreaga societate a resimțit efectele negative provocate de pandemia COVID-19. Poliția de Frontieră, de rând cu alte autorități naționale, a fost în prima linie de luptă împotriva răspândirii noului coronavirus pe teritoriul Republicii Moldova, neavând experiența instituțională vastă în gestionarea unor astfel de crize.

Odată cu apariția primelor semnale alarmante privind extinderea necontrolată a noului virus, Poliția de Frontieră a fost nevoită să-și redirecționeze eforturile instituționale spre consolidarea mecanismelor de gestionare a situației provocate de pandemie și asigurarea protecției individuale a efectivului, care, zilnic, în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, a fost expus riscului de infectare cu COVID-19.

În paralel, instituția a continuat executarea atribuțiilor sale funcționale în vederea asigurării unui nivel cuvenit al securității la frontiera de stat și acordării unui serviciu calitativ cetățenilor la traversarea hotarului țării.

Mai mult, a fost un an când am preluat conducerea acestei instituții, acest lucru fiind și o provocare personală, or raportat la experiența pe care am acumulat-o în diferite structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, specificul de activitate în cadrul Poliției de Frontieră este totuși unul deosebit, din care am învățat destule lucruri bune.

Care trei reușite înregistrate în 2020 le considerați cele mai importante?

Una dintre cele mai mari reușite pe care aș dori s-o menționez este faptul că datorită eforturilor tuturor angajaților instituției, am asigurat funcționalitatea la standarde înalte a Poliției de Frontieră.

În condițiile pandemiei, am consolidat eforturile pentru a nu admite bulversarea activității instituției din cauza infectării masive a angajaților, dar și pentru a găsi soluții optime pentru reorientarea activităților în scopul asigurării securității la frontieră.

De asemenea, vreau să menționez faptul că, pe parcursul anului 2020, Poliția de Frontieră a reușit să-și consolideze cadrul său de cooperare cu alte autorități naționale și organizații internaționale, care, la rândul lor, au sprijinit consistent eforturile instituției în gestionarea exemplară a proceselor frontaliere.

Totodată, în pofida constrângerilor financiare cu care s-au ciocnit toate organizațiile și instituțiile din țară, Poliția de Frontieră a reușit nu numai să continue implementarea proiectelor importante inițiate, dar și să identifice alte inițiative noi, care vin să consolideze capacitățile instituționale pentru realizarea eficientă a atribuțiilor funcționale.

Dacă e să punem pe o balanță toate provocările apărute în decursul anului și rezultatele obținute, cu toții vom înțelege că s-a realizat un lucru enorm, datorită echipei formate și contribuției fiecărui angajat, începând cu funcționarul din prima linie și finalizând cu managementul de vârf al Poliției de Frontieră.

În același timp, un accent considerabil l-am pus pe acțiunile sociale, și anume prin încercarea de a transmite mesajul că, dacă dorești o schimbare în arealul în care trăiești, trebuie s-o începi de la tine, context în care sper că exemplul Poliției de Frontieră de a renova izvoare și fântâni, de a înverzi plaiul, de a promova valorile naționale, va fi preluat ca o ștafetă și de către alte instituții.

Ce provocări ați avut în 2020 și cum ați reușit să le faceți față?

Prima provocare pe care am acceptat-o a fost preluarea conducerii unei instituții cu un domeniu de activitate deosebit. Similar altor instituții, Poliția de Frontieră are tradiții și valori proprii, care au fost formate și înrădăcinate încă de la constituirea ei, pe care am reușit să le asimilez, în același timp oferind bunele practici proprii, acumulate pe parcursul carierei.

De asemenea, de la începutul mandatului meu de șef al Poliției de Frontieră, instituția s-a confruntat cu situația fără precedent provocată de pandemia cu COVID-19. Ținând cont de impredictibilitatea virusului, condiționată de insuficiența de informații despre acesta la etapa incipientă, dar și viteza cu care evolua situația pandemică, a fost necesară întreprinderea acțiunilor imediate pentru revizuirea mai multor procese de lucru și identificarea resurselor necesare pentru gestionarea acesteia.

Astfel, prin măsurile adoptate la nivel instituțional, cât și datorită susținerii partenerilor de dezvoltare, am reușit să nu admitem infectarea în masă a angajaților, dar și să ajustăm procedurile de lucru în așa fel încât să fie asigurat minimul necesar pentru a nu admite infectarea cetățenilor care traversează frontiera de stat a Republicii Moldova.

Aveți careva regrete legate de 2020?

Cred că, cel mai mare regret este că, în vâltoarea evenimentelor, am acordat mai puțin timp familiei, a fost un an când am pierdut momente prețioase – adică timp, dar și oameni apropiați și dragi. A fost anul când activitatea de serviciu a fost mai presus decât procesele ordinare de viață cotidiană, anul când cu toții nu am putut să fim într-atât de aproape de cei dragi cum ne-am fi dorit, din frica de a nu-i infecta.

Pe linia de activitate, înțeleg perfect că sunt domenii în care se puteau obține rezultate mai bune, dar am ferma convingere că vom atinge performanța dorită în anul care vine.

Ce lecții a oferit pandemia de COVID-19 în contextul activității Poliției de Frontieră?

Pandemia cu COVID-19 i-a scos pe toți din aria de confort, fie că vorbim de viața personală sau cea profesională, fapt care impune adaptarea în regim alert la condiționalități noi de activitate.  Așa s-a întâmplat și cu Poliția de Frontieră – activitatea cotidiană ordinară a lăsat în umbră procedurile de activitate în situații de criză, iar acest exercițiu a scos la iveală unele lacune în cadrul normativ și procedural instituțional în contextul gestionării situațiilor de pericol a răspândirii bolilor contagioase, ce trebuia adaptat la condițiile actuale.

O altă lecție pe care ne-a oferit-o pandemia COVID-19 constă în necesitatea consolidării în continuare a cooperării la toate nivelele. Am reconfirmat că, doar printr-o abordare comună și coordonată, se poate obține un rezultat pozitiv. În acest context aș dori să menționez conlucrarea constructivă și constantă avută cu colegii din autoritățile naționale, dar și internaționale de profil.

Nu mai puțin importantă este comunicarea atât la nivelul instituției, cât și cea orientată spre exterior, care uneori este trecută cu vederea. Or, prin sensibilizarea fiecărui angajat, fiecărui cetățean, invocând exemplul personal, putem diminua considerabil din efectele negative ale pandemiei, domeniu în care consider că mai este de muncit.

Ce obiective aveți pentru perioada imediat următoare?

În perioada imediat următoare, Poliția de Frontieră va continua exercitarea atribuțiilor sale funcționale în vederea asigurării securității frontaliere și acordării unui serviciu calitativ cetățenilor. Vom depune efort pentru buna implementare a proiectelor inițiate, precum și vom întreprinde măsurile necesare în vederea lichidării restanțelor pe marginea activităților planificate pentru anul 2020, realizarea cărora a fost tergiversată din motivul restricțiilor impuse de pandemia COVID-19.

Totodată, ne propunem și în continuare să focusăm atenția pe consolidarea capacităților instituționale în partea ce ține de profilaxia COVID-19, îmbunătățirea condițiilor de lucru pentru angajații instituției, precum și pe dezvoltarea mecanismelor de cooperare la nivel național și internațional.

Ce așteptări aveți de la anul 2021?

Pe plan profesional, dar și personal sper că revenim la normalitate, chiar dacă cineva poate spune că pandemia a devenit deja normalitate, după cum a devenit o normalitate și purtarea măștilor, a costumelor, vizierelor, utilizarea dezinfectanților etc.

Chiar dacă, conform prognozelor, va mai dura ceva timp, sper că, odată cu introducerea vaccinului, în paralel cu alte măsuri menite să diminueze efectele nefaste ale COVID-19, să putem din nou respira liber, să avem „verde” la circulație în toate direcțiile, să ne întâlnim nu doar în spațiul virtual cu colegii, partenerii de dezvoltare, dar și cu cei apropiați.

Sper să revenim la normalitate economică, atunci când întreprinderile își vor relua activitatea în regimul de până la pandemie, iar fiecare cetățean, care și-a pierdut locul de muncă, să-l redobândească.

De asemenea, aștept să dispară statisticile cu privire la infectări și decese aferente virusului, înțelegând câtă durere înseamnă acest lucru pentru mulți dintre noi.

Share