Serviciul control intern la MTID. Vezi ce-i va oferi ministrului!

Serviciul control intern la MTID. Vezi ce-i va oferi ministrului!

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Iurie Chirinciuc, a avut o întrevedere cu reprezentanții Corpului de control al Ministerului Transporturilor din România, la data de 22 ianuarie 2016.

La întrevedere au participat viceminiștrii Transporturilor Vitalie Rapcea și Sergiu Bucataru, secretarul de stat Oleg Tofilat, membrii Grupului de lucru Virgiliu Mîțu, consilier al ministrului Transporturilor (ofițer al Centrului Național Anticorupție detașat la MTID), Petru Cangea, colaborator MTID, precum și șeful Direcției Relații Internaționale și Integrare Europeană, Marcelina Morari și șeful Serviciului resurse umane Maria Olari. Partea română a fost reprezentată de Directorul Corpului de Control al Ministerului Transporturilor din România, comisar-șef de poliție  Ion Trocaru și consilierul superior în cadrul Corpului de control Florin Frăsineanu.

În cadrul întrevederii au fost abordate mai multe probleme cu privire la exercitarea controlului intern de către ministerul Transporturilor în entitățile subordonate. Grupul de lucru a prezentat pachetul de documente care se referă la activitatea Serviciului control intern al MTID, subdiviziune similară Corpului de Control al MT din România. Acest pachet de documente constituie bazele înființării și funcționării subdiviziunii de control intern al MTID, care urmează a fi instituit prin Hotărâre de Guvern.

Conform proiectului de Hotărâre de Guvern, Serviciul control intern al MTID va exercita inspecția și controlul privind respectarea reglementărilor interne și internaționale în activitatea entităților subordonate Ministerului. Inițiativele de instituire a acestei structuri sunt în concordanță cu standardele Uniunii Europene.

Ion Trocaru a specificat că Serviciul control intern va oferi ministrului informații obiective și concrete privind activitate întreprinderilor și agențiilor din subordinea MTID. De asemenea, în cazul în care vor fi identificate indicii rezonabile cu privire la săvârșirea unor fapte de natură penală, vor fi înștiințate organele abilitate.

Iurie Chirinciuc a menționat că, datorită bunei colaborări cu Ministerul Transporturilor din România, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor va putea aplica bunele practici și experiența Corpului de control prin intermediul Serviciului de control intern, care va deveni un instrument important în lupta cu corupția.

Totodată, în cadrul ședinței, ministrul Iurie Chirinciuc a dat dispoziții direcțiilor de specialitate să elaboreze și să implementeze, începând cu 1 februarie 2016, criterii de performanță pentru managerii agențiilor și întreprinderilor din subordinea ministerului.

Mihaela Rotari

Share