RM va veni către Comisia Europeană cu o listă de proiecte concrete în domeniul protecției mediului

RM va veni către Comisia Europeană cu o listă de proiecte concrete în domeniul protecției mediului

O delegație a Republicii Moldova, condusă de Dragoș CIMPOIEȘ, Viceministru al Mediului, a participat la Riga la seminarul internațional pe domeniul schimbărilor climatice, organizat la  Ministerul Protecției Mediului și Dezvoltării Regionale a Republicii Letonia în baza proiectului european Clima East: Suport în diminuarea schimbărilor climatice și adaptare în Rusia și țările Europei de Est.

Seminarul a fost realizat în cadrul activităților de consolidare a capacităților privind sprijinul procesului de negocieri pentru reprezentanții țărilor Parteneriatului Estic în cadrul Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climei (CONUSC), organizată de către Proiectul ”Clima East” în parteneriat cu Directoratul General ”Clima” și respectiv Președinția Consiliului Uniunii Europene, deținută în acest moment de către Letonia.

Atelierul a avut loc la câteva zile după sesiunea din iunie 2015 purtată în cadrul CONUSC la Bonn (Germania) pentru a efectua o privire generală a procesului de negocieri pentru elaborarea noului Acord international care este planificat a fi aprobat în decembrie 2015 la Paris (Franța).

Una din problemele de bază a acestui Seminar a fost axat pe procesul de pregatire de către țările Parteneriatului Estic a Contribuției Naționale Intenționate Determinate (INDC) și discuțiilor privind mecanismele promovate de către UE în cadrul CONUSC pentru realizarea acestora.
ClimaEastWorkshopRiga 21În cadrul a două Sesiuni ”Stadiul actual de negocieri în cadrul CONUSC pentru elaborarea noului Acord Post-Kyoto” și ”Privire generală privind prezentarea generală a INDC-urilor în cadrul CONUSC”, de către reprezentanții proiectului ”Clima East”, Ministerului Mediului și Dezvoltării Regionale a Litoniei și Directoratului General ”Clima” a Comisiei Europene a fost prezentată  situația actuală a procesului de negocieri în cadrul CONUSC privind starea lucrurilor în aspectul elaborării textului noului Acord Post-Kyoto în cadrul CONUSC. În rezultatul acestor discuții a fost menționat faptul că negocierile acestui Acord merg foarte anevoios și că ritmul cu care se mișcă acest process nu este suficient pentru a asigura finalizarea textului acestui Acord pînă în decembrie 2015, termen pentru care este planificată aprobarea acestuia la Conferința Părților la CONUSC de la Paris (Franța). S-a menționat că este necesar ca negociatorii acestui text să sporească ritmul acestor negocieri cu o implicare mai largă în acest process a societății civile și sectorului privat.

Referitor la procesul de perfectare a INDC-urilor s-a discutat despre modul de elaborare a acestora și termenilor de prezentare a lor. În cadrul celei de-a doua Sesiuni, țările participante la Seminar, inclusiv și Republica Moldova, au prezentat conceptul de elaborare a INDC-urilor naționale. Conceptul, structura și termenii de prezentare a INDC-ului țării noastre au fost pozitiv apreciați și susținuți de către reprezentanții Comisiei Europene.
ClimaEastWorkshopRiga 8

În cadrul a două Sesiuni de lucru ”Elementele Acordului de la Paris” și ”Negocieri bilaterale cu reprezentanții Ministerului Mediului și Dezvoltării Regionale” (în calitatea sa de reprezentanți ai Președinției Consiliului Uniunii Europene, deținută în acest moment de către Letonia), a fost expusă poziția Republicii Moldova asupra acestor probleme și au fost prezentate necesitățile țării noastre pentru fortificarea capacităților. Un compartiment aparte a fost expus pe marginea necesităților de fortificare a capacităților instituționale. În acest aspect din partea reprezentanților Comisiei Europene a fost confirmată strategia unui sprigin mai masiv pe toate căile pentru acest domeniu pentru viitor.

Delegația moldavă a avut o întâlnire bilaterală cu dl. Dimitris Zevgolis – ofițer de politici la Directoratul General pentru Acțiuni Climatice a Comisiei Europene și dna Ilze Pruse – directorul Departamentului ”Schimbări Climatice” – din partea gazdei, Ministerul Protecție Mediului și Dezvoltării Regionale a Letoniei, țară care deține la moment preșidenția Consiliului Uniunii Europene. În cadrul acestei discuții ambii au sugerat ca Republica Moldova să vină către Comisia Europeană cu o listă de proiecte concrete în domeniul protecției mediului pentru finanțare, în special în fortificarea capacităților instituționale.

 

Mihaela Rotari

Share