Raportul privind examenele şi evaluările naţionale din 2015, publicat

Raportul privind examenele şi evaluările naţionale din 2015, publicat

Al treilea an consecutiv, Ministerul Educaţiei şi Agenţia de Asigurare a Calității au organizat o evaluare obiectivă a rezultatelor şcolare în cadrul examenului de bacalaureat. Aplicarea sistemului de monitorizare video a redus considerabil şi a descurajat practicile de fraudare a examenului de bacalaureat.

Raportul privind examenele şi evaluările naţionale pentru 2015 prezintă date detaliate pe diferite criterii de la examenul de bacalaureat, examenele de absolvire a gimnaziului şi evaluarea finală din învăţământul primar.

În urma analizei datelor, dezagregate şi descrise în plan geografic, pe tipuri de instituţii, profiluri, discipline şi pe alte criterii de interes, s-au conturat următoarele constatări și concluzii principale:
• Au scăzut semnificativ încercările de fraudare a examenului de bacalaureat. La examenul de bacalaureat au fost admişi 25.953 de candidaţi. Dintre aceştia, au fost eliminaţi pentru fraudă 103 candidaţi sau 0,4% din numărul total de candidaţi, numărul lor fiind de circa 2 ori mai mic decât anul trecut şi de circa 11 ori mai mic decât în sesiunea 2013.
• Rata de promovare a examenului de bacalaureat în sesiunea 2015 este mai mare decât în sesiunea 2014. În sesiunea de bacalaureat 2015 a fost atestată o rată de promovare a examenului de bacalaureat cu circa 8 puncte procentuale mai mare decât anul trecut, respectiv 64,48%. Dacă analizăm rata de promovare numai pentru candidaţii care au finalizat cursul liceal în acest an (excluzând candidaţii restanţieri din anii precedenţi), atunci această rată este 76,51%, cu circa 11 puncte procentuale mai mare decât rata respectivă din anul 2014.
• Nivelul de pregătire a candidaţilor din licee este semnificativ mai înalt decât în colegii şi universităţi. Se constată o discrepanţă între ratele de promovare pentru candidaţii care au finalizat treapta liceală în 2015 în funcţie de tipul instituţiei în care au studiat: cea mai mare rată de promovare se atestă în licee – 82,45%, iar cea mai mică în colegii – 58,66%. În universități această rată este 61,72%.
• Rata de promovare pentru candidații de la profilul real este mai mică decât a celor de la profilul umanist, deși candidații de la profilul real care au promovat examenul de bacalaureat au obținut medii generale mai mari decât colegii lor de la profilul umanist. Se constată o diferență semnificativă între ratele de promovare în funcţie de profilul studiat: la profilul umanist această rată este 73,13%, iar la profilul real 57,55%. Diferența este mai mică, de circa 5 puncte, pentru candidații din licee (profilul umanist 72,70%, iar la profilul real 67,09%).

În același timp, media aritmetică a mediilor obținute la examenul de bacalaureat de către absolvenții de la profilul real este 6,57, mai mare decât media aritmetică a mediilor obținute de către absolvenții de la profilul umanist de 6,3.
• Performanţa elevilor din mediul urban este mai bună decât a celor din mediul rural, cu diferenţe semnificative între raioane/municipii. Notele medii la majoritatea disciplinelor de examen (pentru candidaţii din licee) în mediul rural au fost mai mici decât cele din mediul urban.
• Discrepanţa între mediile pe anii de studii şi mediile de la examenul de bacalaureat indică asupra evaluării incorecte în timpul anului de studiu şi ”inflaţia” de note. Se constată o discrepanţă între mediile elevilor pe anii de studii şi mediile de la examenul de bacalaureat. Dacă o medie de 8 şi mai mare pentru anii de studii au avut-o 39,53% dintre candidaţi, atunci o astfel de medie la examenul de bacalaureat au avut-o 5,43% dintre candidaţi.
• Circa 35% din licee au avut mai puţin de 25 de candidați. S-a constatat că în multe licee numărul elevilor care au finalizat treapta liceală în 2015 este redus.

Ministerul Educaţiei este hotărât să asigure în continuare corectitudinea examenului şi va menţine pentru sesiunea de examene din 2016 aceiași metodologie. Analiza datelor din actuala sesiune de bacalaureat denotă o schimbare importantă de atitudine față de procesul de învățământ, atât a elevilor, cât și a profesorilor.

Raportul integral poate fi accesat pe pagina web a Agenţiei de Asigurare a Calităţii: www.aee.edu.md compartimentul Transparenţa.

 

Mihaela Rotari

Share