Premieră la Serviciul Vamal! Un nou instrument de comunicare, introdus de șef

Premieră la Serviciul Vamal! Un nou instrument de comunicare, introdus de șef

Astăzi, în premieră a fost organizată o video conferință cu participarea conducerii Serviciului Vamal, șefilor de departamente, șefilor de direcții din cadrul Aparatului Central cu șefii subdiviziunilor teritoriale. Semnalul a fost conectat între sala de ședințe din cadrul Aparatului Central al Serviciului Vamal și sălile de ședințe ale Birourilor Vamale, potrivit unui comunicat de presă.

Scopul video conferințelor este de a crea o comunicare deschisă între Aparatul Central și Birourile Vamale, ce în final ar conduce la realizarea unui lucru eficient, rezultativ și ce este foarte important transparent.

Anterior erau organizate în fiecare zi de luni ședințe cu participarea șefilor din cadrul Aparatului Central, iar cei din cadrul Birourilor Vamale realizau ședințele separat. În acest context, Vitalie Vrabie, a dispus organizarea unei prime ședințe cu participarea tuturor factorilor de decizie din cadrul sistemului, soluția a fost stabilită – Video conferința.

De menționat, că în cadrul primei ședinței a fost identificat, că nu exista o comunicare pe verticală, între Aparatul Central și subdiviziunile teritoriale și nici pe orizontală, între toate subdiviziunile.

Într-un sistem integru și transparent ar fi corect să fie o interacțiune între subdiviziuni, atunci cînd sunt atestate anumite neclarități acestea să fie discutate cu toți factorii de decizie și în final să fie oferită o soluție clară, corectă și în termini rezonabili, a menționat Vrabie.

Video conferințe cu participarea tuturor șefilor din cadrul Serviciului Vamal vor fi organizate săptămînal.

Maria Roșca

Share