Palihovici: Colegii de la PNUD sînt alături să ne ajute să facem față provocărilor și problemelor

Palihovici: Colegii de la PNUD sînt alături să ne ajute să facem față provocărilor și problemelor

Ministrul Mediului Sergiu Palihovici  a participat la şedinţa Consiliului de Coordonare a Proiectului „Programul de fortificare a capacităţilor în domeniul dezvoltării cu emisii reduse de carbon în Republica Moldova”.
 MG 2807 dubluÎn debutul ședinței, conducătorul autorității publice centrale de mediu  a menționat că ”Acest proiect demonstrează încă o dată că comunitatea internațională, colegii de la PNUD sînt alături să ne ajute să facem față provocărilor și problemelor cu care ne confruntăm în administrarea mai multor probleme de risc în țara noastră. Sîntem mîndri de faptul că Republica Moldova este una din cele 11 țări incluse prin participare sau prin colaborare în programul de fortificare a capacităților în domeniul dezvoltării cu emisii reduse, focusat pe creșterea competențelor de reducere a schimbărilor climatice, cel puțin pentru următorii 5 ani. În perioada imediat următoare vom acționa foarte rapid pe partea ce ține de implementarea rezultatelor care derivă din derularea proiectului, adică promovarea actelor normative în Guvern și Parlament”.
Activităţile acestui proiect sînt în concordanţă cu principiile şi procedurile Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei, obiectivul căreia este stabilizarea concentraţiilor de gaze cu efect de seră în atmosferă la un nivel care să prevină interferenţele antropice periculoase cu sistemul climatic.Proiectul este binevenit şi intervine la momentul potrivit, obiectivele avînd scopul de  constituire  la nivel naţional a unui sistem puternic de inventariere a emisiilor de gaze de seră. Mai mult, o bună parte din angajamentele asumate în Acordul de Asociere țin de domeniul proiectului, iar în condițiile cînd nu există o strategie de protecție a aerului atmosferic,se impune dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de gestionare a calității aerului, eficient din punct de vedere economic, care să contribuie la atenuarae  schimbărilor climaterice  și să prevină încălzirea globală. Lipsa cadrului instituțional, legislativ și strategic, presupune un șir de masuri urgente care ar conduce la reducerea emisiilor de poluanți, de gaze cu efect de seră în toate sectoarele economiei naționale.
IMG 2920 -PRIMÎn replica de salut, Narine Sahakyan, Adjunct al Reprezentantului Permanent PNUD în Republica Moldova, a specificat că Proiectul este o pîrghie în constituire a modalității de raportare în cadrul Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei, formularea a cel puţin două Programe sub formă de Acţiuni Adecvate de Atenuare la Nivel Naţional (NAMA) şi crearea sistemelor de Măsurare, Raportare şi Verificare (MRV) pentru NAMA şi pentru Strategia de dezvoltare cu emisii reduse de carbon. Aceste activităţi vor fortifica capacitatea naţională, astfel ca Republica Moldova să vină cu o contribuţie naţională mai ambiţioasă în contextul atenuării schimbărilor climatice”.
Conform agendei reuniunii, discuţiile au avut în vizor și Raportul de activitate al proiectului pentru anul trecut, dar și activitatea, inclusiv bugetul proiectului pentru 2015, căile de  realizare a angajamentelor de proiect asumate, raționamentele selectării și dezvoltării aprofundate a actiunilor planificate.

IMG 2922 treiIMG 2915 2

 

 

 

 

REPER: Proiectul „Programul de fortificare a capacităţilor în domeniul dezvoltării cu emisii reduse de carbon – Republica Moldova”, are un buget de 642,000 $ SUA, cu durata de doi ani jumătate. Este susţinut financiar de Uniunea Europeană, Ministerul Federal al Mediului, Conservării Naturii şi Siguranţei Nucleare al Germaniei şi Guvernului Australiei, fiind implementat de PNUD Moldova în parteneriat cu Oficiul Schimbarea Climei al Ministerului Mediului al Republicii Moldova urmează să contribuie la creşterea capacităţilor instituţionale pentru asigurarea unui mecanism adecvat de suport şi coordonare a procesului de considerare a riscurilor climatice, va oferi cunoştinţe tehnice pentru o mai bună înţelegere şi utilizare a informaţiei despre schimbările climatice, în vederea asigurării unui acces mai facil la informaţii relevante şi utilizarea acestora în procesul de planificare şi luare de decizii.

Mihaela Rotari

Share