MTS desfășoară Școala de vară „Abilitarea tinerilor consilieri pentru participare”

MTS desfășoară Școala de vară „Abilitarea tinerilor consilieri pentru participare”

În perioada 13-17 iulie, Ministerul Tineretului și Sportului în parteneriat cu Centrul de tineret Orhei desfășoară Școala de varăAbilitarea tinerilor consilieri pentru participare, 2015. Aceasta este destinată consiliilor locale ale tinerilor care participă în cadrul programul de granturi  pentru consiliile raionale/municipale ale tinerilor.

Pe parcursul celor 5 zile, tinerii vor lucra la elaborarea regulamentului de organizare și funcționare a rețelei Consiliilor de tineret, vor planifica activitățile din cadrul programului de asistență pentru consolidarea și dezvoltarea consiliilor de tineret, își vor dezvolta abilități de management financiar și vor învăța să gestioneze corespondența oficială și își vor dezvolta abilități de promovare și mediatizare a activității consiliilor. Deprinderile căpătate în cadrul școlii, tinerii le vor putea aplica în practică după ce vor reveni în comunitățile lor și vor implementa proiectele finanțate în cadrul Programului de asistenţă pentru consolidarea şi dezvoltarea Consiliilor raionale/municipale ale tinerilor. Tot aici, va fi creată Rețeaua Consiliilor locale ale tinerilor, în cadrul căreia tinerii singuri își vor gestiona activitatea și vor decide care le sunt necesitățile de formare și ce proiecte își doresc să implementeze pentru a îmbunătăți situația tinerilor și a spori implicarea acestora.

La program participă 20 de tineri din 10 raioane ale Republicii.

v2 v1

Maria Roşca

Share