Mobilitatea forţei de muncă şi formarea profesională între Moldova și Italia

Mobilitatea forţei de muncă şi formarea profesională între Moldova și Italia

La 20 octombrie 2015, a avut loc întâlnirea bilaterală între reprezentanţii Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF) din Republica Moldova şi ai Ministerului Muncii şi Politicilor Sociale din Italia, cu tematica:  mobilitatea forţei de muncă şi formarea profesională. Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Ambasada Italiei la Chişinău.

Ideea organizării mesei rotunde a apărut în urma implementării proiectului “Mobilitatea Internaţională a Forţei de Muncă”, în cadrul căruia Agenţia Italia Lavoro promovează acţiuni de informare şi de confruntare între subiecţi omologi publici şi privaţi, italieni şi străini, în scopul consolidării unui sistem funcţional de relaţii transnaţionale pentru gestionarea fluxurilor migratorii pe motiv de muncă, iar scopul este a consolida o colaborare şi mai intensă între cele două Ţări.

Vieceministrul Iurie Crăciuneac a declarat: „Italia rămâne a fi cea mai atractiva țară din Europa occidentală pentru lucrătorii moldoveni, fiind la număr în jur de 200 mii. Iar interesul faţă de soarta cetăţenilor moldoveni aflaţi în peninsulă nu este doar unul formal sau declarativ și în continuare, din partea noastră, va fi depus tot efortul în identificarea noilor posibilități de colaborare.”

În acelaşi context, reprezentanţii MMPSF au reiterat poziţia R. Moldova vizavi de necesitatea încheierii unui acord bilateral în domeniul securităţii sociale, fapt ce ar deschide posibilitatea portabilităţii dreptului la pensii, astfel asigurând cetăţenii R. Moldova cu mijloace financiare din partea statului  în care şi-au desfăşurat activitatea. Totodată,  tratatul ar contribui la ridicarea gradului de asigurare socială a migranţilor.

Ministrul plenipotenţiar Paolo Trichilo a menţionat: „Piaţa muncii se află într-o evoluţie continuă şi necesită un efort constant de adaptare la dezvoltarea economiei. Astfel, nu ne putem permite luxul de a încheia un acord asupra unei scheme rigide valabilă pentru decenii. Însă Italia este dispusă de a identifica puncte comune ce ar facilita mecanismul exportării pensiilor, fapt care ar favoriza viaţa lucrătorilor moldoveni în ţara noastră.” Totodată, partea italiană a reiterat domeniile prioritare de colaborare, menţionând necesitatea favorizării cunoaşterii legislaţiei italiene de către cetăţenii R. Moldova, promovarea migrației de muncă legale, prevenirea migrației iregulare, precum și facilitarea reîntoarcerii lucrătorilor migranţi.

Menţionăm că la 5 iulie 2011, la Roma a fost semnat Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Italiene în domeniul migraţiei de muncă şi Protocolul de Implementare a Acordului în cauză. Inițierea implementării Acordului a contribuit la consolidarea eforturilor noastre în vederea promovării mobilităţii legale între Republica Moldova şi Uniunea Europeană.

IMG_4725 IMG_4729

Doina Secrieru

Share