Ministrul Mediului a comunicat ce reforme vor fi efectuate în sistem

Ministrul Mediului a comunicat ce reforme vor fi efectuate în sistem

Ieri, 22 aprilie, cînd comunitatea internațională marchează Ziua Pămîntului, la Ministerul Mediului a fost convocată o Conferință de presă, în cadrul căreia Ministrul Sergiu Palihovici a pus în discuție mai multe teme, (www.privesc.eu) printre care prioritățile Ministerului Mediului pentru anul 2015; reformele institutionale ce urmează a fi realizate în sistemul Mediului; importanța vizitei la Kiev a delegației oficiale a autorității publice centrale de mediu din Republica Moldova și a reprezentanților ONG-urilor de mediu, în contextul activităților comune moldo-ucrainene de ecologizare a rîului Nistru (23-24.04.2015).
IMG 3597 sala S2IMG 3602 Sala SAstfel, pentru anul 2015 Ministerul Mediului are stabilite mai multe obiective prioritare, care necesită a fi realizate urgent. Deși toate ele sînt extrem de importante, la conferință au fost  prezentate șapte priorități, care au valențe iminente pentru a fi implementate și realizate cît mai rapid posibil. Se au în vedere cîteva documente fundamentale, care stau la baza priorităților pentru anul 2015:
– Planul de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE pentru perioada 2014-2016;
– Strategia de mediu pentru anii 2014-2023;
– Programul de activitate a Guvernului pentru anii 2015-2018;
– Strategiile și programele sectoriale (Strategia de alimentare cu apă și sanitație, Strategia de gestionare a deșeurilor, Strategia de adaptare la schimbările climatice, Planul de acțiuni de extindere a suprafețelor cu vegetație forestieră ș.a.)
O atenție deosebită a fost oferită Acordului de Asociere RM-UE, care în opinia ministrului Palihovici devine una din bazele reformării domeniului, avînd în vedere asumarea prin acesta a angajamentelor de implementare a noilor mecanisme și instrumente europene de mediu, cum sunt: evaluarea impactului asupra mediului de la activitățile planificate, evaluarea strategică de mediu, autorizarea integrată de mediu, monitoringul integrat al calității mediului, care la moment nu au acoperire instituțională și pentru care este necesar de creat structurile de implementare a acestor mecanisme. Ministerul va continua și implementarea reformei fiscale de mediu în Republica Moldova, care  presupune revizuirea sistemului de taxe de mediu și plăți pentru poluarea mediului și eficientizarea acestuia în conformitate cu angajamentele din Acordul de Asociere. Ministrul a specificat că ”Cheltuirea banilor publici trebuie efectuată cu maximă transparență și eficiență…, acei bani care sînt acumulați trebuie prioritizați în așa mod,  încît eficiența investițiilor în mediu să dea randament sporit”.
IMG 3591Participanții la conferință au fost informați și despre măsurile care urmează a fi luate pentru soluționarea problemelor din domeniul resurselor de apă, gestionării deșeurilor și substanțelor chimice, conservarea biodiversității, au fost enunțate proiectele de investiții și alte chestiuni de interes.
Vizita la Kiev a delegației oficiale a Ministerului Mediului și a reprezentanților ONG-urilor de mediu,  în contextul activităților comune de ecologizare a rîului Nistru, este impulsionată de mai mulți factori, în principal de necesitatea urgentării creării cadrului de drept şi organizaţional al colaborării, pentru a asigura utilizarea raţională şi protecţia resurselor de apă, a altor resurse naturale aferente și a ecosistemelor bazinului rîului Nistru în interesele populaţiei şi dezvoltării durabile a statelor.
”Importanța implementării Acordului este dictată de necesitatea asigurării bunei gestionări a rîului Nistru, excluderea diverselor riscuri legate de modul de gestionare și securizare a acestuia din toate punctele de vedere. Rîul Nistru, fiind principala sursă de alimentare cu apă a Republicii Moldova, dar și a mai multor localități din Ucraina, merită atenție sporită. Intrarea în vigoare a acestui Acord ar permite Republicii Moldova să atragă finanţări internaţionale pentru rezolvarea problemelor specifice în bazinul rîului Nistru. În acest context, mergem la Kiev cu mai multe obiective și sper mult, ca partenerii din Ucraina, chiar și în contextul situației de la ei din țara, să fie receptivi și să contribuie activ și rapid la realizarea acestora” – a menționat Ministrul Palihovici.
IMG 3604 11Prezenți la eveniment, Petru Cuza, Director al Institutului de Ecologie și Geografie și Alecu Reniță, Președinte al Mișcării Ecologiste din Moldova, au intervenit în repetate rînduri, mai ales în discuțiile ce țin de sporirea nivelului de educaţie şi cultură ecologică a cetăţenilor și asigurarea accesului la informația de mediu. În acest sens, Ministrul Mediului Sergiu Palihovici a propus un parteneriat viabil al Ministerului Mediului cu ONG-urile de mediu, sectorul academic, instituțiile mass-media și sprijin informational ca să putem lansa un curs opțional de educație ecologică pentru instituțiile de învățămînt preuniversitar, să  asigurăm la maxim transparența activității instituției.
”Fiind creată o platformă funcțională de comunicare cu societatea civilă, dar și cu mediul academic, vom organiza acțiuni și evenimente de mediu, vom iniția elaborarea Raportului Național „Starea mediului în RM” – un raport care descrie situația în domeniu din ultimii 5 ani. De asemenea, ne propunem să susținem cît mai multe activități în domeniul mediului, doresc ca protejarea mediului, apei, solului, aerului, sădirea copacilor, grija pentru mediu să devina o buna practică și, dacă doriți, o modă în Moldova” – a concluzionat Sergiu Palihovici, conducătorul autorității publice centrale de mediu.

 

Doina Secrieru

Share