Ministrul Ion Sula a înmînat diplome de absolvire a Facultăţii de Medicină Veterinară a UASM

Ministrul Ion Sula a înmînat diplome de absolvire a Facultăţii de Medicină Veterinară a UASM

Pe 14 iulie, curent, Ministrul Ion SULA, a înmînat diplome de absolvire a Facultăţii de Medicină Veterinară a Universităţii Agrare de Stat din Moldova, celor  33 de studenţi, de astăzi, medici-veterinari.
În cadrul ceremoniei,  Ministrul a adresat felicitări şi urări de mult succes celor, care au decis să aleagă acest domeniu de activitate, foarte important pentru sectorul zoo-veterinar.   

Învăţămîntul superior medical veterinar din Republica Moldova a fost înfiinţat în anul 1974, la secţia Medicină Veterinară în cadrul facultăţii de Zootehnie a aceleeaşi universităţi.  Ca unitate de învăţământ de sine stătătoare, Facultatea de Medicină Veterinară a Universităţii Agrare de Stat din Moldova a început să-şi desfăşoare activitatea din aprilie 1976.

La cele 5 catedre ale facultăţii, activează 4 doctori habilitaţi, 16 doctori în medicină veterinară şi biologie, 10 lectori şi asistenţi universitari.

Până în prezent, facultatea a pregătit 2687 medici veterinari, inclusiv 350 pentru ţările din Asia, Africa şi America Latină.

Facultatea de Medicină Veterinară pregăteşte specialişti, medici-veterinari (învăţământ cu frecvenţă la zi), pe un plan de învăţământ integrat, cu durata de 6 ani, finalizînd studiile cu calificativul de Master în medicină veterinară.

Domeniile de activitate, după absolvire, sînt: cadru didactic la Facultatea de Medicină Veterinară; Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor (produse de origine animală); direcţiile rationale pentru siguranţa produselor de origine animală; laboratoarele de expertiză sanitară veterinară; Centrul Republican de Diagnostic Veterinar; Direcţia coordonarea posturilor de control sanitar veterinar şi fitosanitar; Unităţile deţinătoare de animale sau care transportă, depozitează şi prelucrează produse de origine animală;  circ, menagerie, precum şi în serviciul de comerţ internaţional.

Share