Ministerul Finanţelor desfăşoară instruirea formatorilor din cadrul APL

Ministerul Finanţelor desfăşoară instruirea formatorilor din cadrul APL

În scopul asigurării implementării reformelor în domeniul finanţelor publice, în perioada 23 februarie – 6 martie curent, Ministerul Finanţelor desfăşoară instruirea formatorilor din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea cu privire la noua clasificaţie bugetară şi noua metodologie de planificare a bugetului, elaborate în corespundere cu prevederile Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 şi care urmează a fi aplicate începînd cu ciclul de planificare bugetară pe anii 2016-2018.

Scopul cursului în cauză este instruirea unui grup de circa 70 de persoane din cadrul direcţiilor finanţe ale UAT (cîte 2 persoane responsabile de elaborarea bugetului  din fiecare raion/municipiu/unitate teritorială autonomă) în calitate de formatori. Participanţii vor fi instruiţi şi în vederea aplicării noului sistem informaţional de management financiar (SIMF). Ulterior persoanele instruite urmează să disemineze cunoştinţele în cadrul autorităţilor publice locale şi să asigure instruirea extinsă la nivel local, inclusiv a personalului din cadrul autorităţilor publice de nivelul întîi.

Cursul de instruire se va realiza în două cicluri, cu durata de cinci zile fiecare, şi se va desfăşura în sala de instruire a Ministerului Finanţelor de pe str. Puşkin, nr.44.

Totodată remarcăm, că acest curs de instruire face parte dintr-un program mai amplu de instruiri al Ministerului Finanţelor, care a demarat în anul 2012 şi va continua pînă la finele anului 2015. Reiterăm, în martie anul 2014 circa 80 de persoane din cadrul autorităţilor publice locale au fost instruite în calitate de formatori în domeniul bugetării bazate pe programe şi performanţă.

Doina Secrieru

Share