Laboratorul Serviciului Vamal a reconfirmat corespunderea cu standardele internaționale în domeniul încercărilor de laborator

Laboratorul Serviciului Vamal a reconfirmat corespunderea cu standardele internaționale în domeniul încercărilor de laborator

Laboratorul Serviciului Vamal a reconfirmat corespunderea cu standardele internaționale în domeniul încercărilor de laborator, prin implementarea și menținerea unui sistem modern de management al calității, precum și realizării cerințelor standardului SM SR EN ISO/CEI/17025:2006. Aceasta este concluzia evaluării desfășurate de către Centrul Național de Acreditare (MOLDAC), fiind expusă în cadrul ședinței de totalizare a rezultatelor misiunii de evaluare, desfășurată la sediul Laboratorului Vamal, potrivit unui comunicat de presă.

Prezent la eveniment, Directorul adjunct al Serviciului Vamal Grigore Ionițov a remarcat importanța consolidării capacităților instituționale ale Serviciului Vamal prin implementarea celor mai moderne instrumente conexe domeniului de administrare vamală. ”Reconfirmarea obținută denotă încă o dată angajamentul autorității vamale de a aplica cele mai bune practici în toate segmentele de responsabilitate și de a se alinia standardelor internaționale.”, a mai menționat Grigore Ionițov.

Misiunea de evaluare a urmărit  verificarea îndeplinirii continue a cerințelor standardului internațional  SM SR EN ISO/CEI 17025:2006, în particular, a celor ce vizează controlul înregistrărilor, competența personalului, condițiile de acomodare și de mediu, metodele de încercare și validarea lor, etalonarea si mentenanța echipamentelor, trasabilitatea măsurărilor, modul în care este asigurată calitatea încercărilor, raportarea rezultatelor, precum si eficacitatea acțiunilor corective întreprinse în rezultatul evaluării precedente.

Totodată, a fost efectuată evaluarea asistată a încercărilor de laborator, reflectate în domeniul de acreditare, în urma căreia colaboratorii Laboratorului Vamal au demonstrat un nivel avansat al competențelor profesionale.

Laboratorul Vamal a fost acreditat în luna iunie 2016 de către MOLDAC, conferindu-i-se competența de efectuare a activităților de expertiză pentru produsele petroliere și alimentare.
Activitatea de bază a Laboratorului vamal o constituie analiza fizico-chimică a mărfurilor în vederea determinării corectitudinii clasificării tarifare și perceperii corecte a drepturilor de import și a altor taxe.

Construcția și dotarea cu echipamente performante a Laboratorului Vamal a fost finanțată de Uniunea Europeană prin intermediul Programului Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 şi co-finanţată de Guvernul Republicii Moldova.

Doina Secrieru
Share