Donciu a răbufnit: Noi verificăm declarații, dar nu averi

Donciu a răbufnit: Noi verificăm declarații, dar nu averi

Președintele Comisiei Naționale de Integritate (CNI), Anatolie Donciu susține că instituția verifică declarații de averi și nu averi, aceasta după ce instituția a fost de mai multe ori acuzată de incompetență. Declarația a fost făcută atelierului de lucru organizat de CNI în comun cu Banca Mondială la 15 octombrie curent.

Atelierul de lucru „Verificarea conținutului declarațiilor de avere și interese” s-a axat pe obiectivele, rezultatele și principalele provocări ale experienţei Comisiei pe dimensiunea verificării declarațiilor cu privire la venituri şi proprietate şi a celor de interese personale în Republica Moldova.

Anatolie Donciu, a scos în evidență doar o parte din aspectele problematice ale activității instituției, printre care: imperfecțiunea legislației; inutilitatea şi ineficienţa verificării doar a unor „hârtii , file de hârtie” – formulare completate de declaranţi și nu a averilor nejustificate propriu-zise; lipsapârghiilor legale în vederea verificării averilor înregistrate pe numele altor terțe persoane  sau peste hotare, etc.

Totodată, președintele Comisiei a mai subliniat că pentru a identifica averile deţinute „de facto” de agenţii publici, CNI trebuie să dispună de mecanisme legale privind efectuarea măsurilor speciale de investigaţii, cum există în alte state.

În acelaşi context s-a menţionat necesitatea acestor investigații speciale în scopul stabilirii diferențelor vădite dintre veniturile obținute și proprietatea dobândită de declaranţi în aceeași perioadă,  nu doar identificarea includerii unor date incorecte sau incomplete în declarații.

De cealaltă parte, AleksandrasZinovicius, consilier în cadrul Comisiei Principale pentru Etică Oficială din Lituania (organ similar CNI) spune că problemele pe care le are CNI sunt de aceeași natură ca în Lituania și a atenționat că CNI va fi într-o luptă continuă cu ele, la fel ca și Comisia din care face parte.

De asemenea, acesta a sugerat unele soluții pentru problemele cu care se confruntă CNI, una din ele fiind instruirea declaranților direcționată spre anumite categorii de subiecți, și anume, spre conducătorii instituțiilor publice.

Mihaela Rotari

Share