Realizările Academiei FMF: Un model de succes în dezvoltarea industriei fotbalului

Realizările Academiei FMF: Un model de succes în dezvoltarea industriei fotbalului

Recenta vizită la Chișinău a reprezentantul UEFA în dezvoltarea fotbalului, Les Howie, a oferit oportunitatea de a discuta pe larg despre realizările Academiei Federației Moldovenești de Fotbal, modelul său de funcționare, relațiile cu instituțiile similare din străinătate, precum și contribuția Academiei la realizarea noii strategii a Federației Moldovenești de Fotbal (FMF). „Discuția cu Les Howie a evidențiat importanța unei abordări strategice și integrate în dezvoltarea fotbalului din Republica Moldova”, a menționat Corneliu Popovici, directorul Academiei FMF. Vizita la Chișinău a reprezentantului UEFA a avut drept scop evaluarea FMF în dezvoltarea strategiei și colaborarea interdepartamentală.

În cadrul discuției, a fost evidențiat faptul că Academia FMF a înregistrat numeroase realizări din momentul înființării. Printre acestea se numără implementarea programelor educaționale care pun accent pe dezvoltarea personală și profesională a managerilor sportivi, asigurându-se că aceștia au oportunități în cariera din industria sportivă. Eforturile Academiei au fost recunoscute nu doar pe plan local, dar și de către organizațiile internaționale.

Directorul Academiei FMF, Corneliu Popovici, a menționat că academia FMF operează pe „un model integrat de funcționare centrat pe excelență și dezvoltare sustenabilă”. Un accent deosebit este pus pe dezvoltarea holistică a cursanților, asigurându-se că aceștia nu doar își îmbunătățesc abilitățile profesionale, dar și își dezvoltă calitățile personale și academice.

Corneliu Popovici a precizat că modelul de funcționare al Academiei FMF se bazează pe următoarele principii fundamentale:

1. Profesionalism: Formatorii și staff-ul sunt specialiști cu experiență, angajați să promoveze excelența în toate aspectele pregătirii.

2. Colaborare: Academia încurajează colaborarea între diferitele departamente și cu diverse cluburi de fotbal din țară, creând o rețea robustă de susținere și dezvoltare.

3. Inovație: Prin adoptarea celor mai noi tehnologii și metode de formare, Academia se asigură că rămâne în fruntea dezvoltării sportului din Moldova.

4. Suport academic: Colaborarea cu instituții de învățământ pentru a asigura continuitatea educației cursanților.

Totodată, managerul Departamentului de instruire al FMF a ținut să precizeze că relațiile cu instituțiile similare din străinătate sunt esențiale pentru Academia FMF.

Aceste relații includ:

1. Schimburi de experiență: Participarea la programe de schimb care permit cursanților să beneficieze de cunoștințele și experiențele colegilor din alte țări.

2. Parteneriate strategice: Acorduri de colaborare cu cluburi și asociații sportive pentru dezvoltarea comună a proiectelor și inițiativelor sportive.

3. Proiecte comune: Implementarea proiectelor comune care vizează dezvoltarea fotbalului și formarea managerilor sportivi.

Academia FMF participă activ la elaborarea noii strategii a FMF pentru perioada 2025-2030 și va juca un rol important în realizarea acesteia.

„Discuția cu Les Howie a evidențiat importanța unei abordări strategice și integrate în dezvoltarea fotbalului din Republica Moldova. Realizările Academiei FMF, modelul său de funcționare, relațiile internaționale și contribuția la noua strategie a FMF demonstrează angajamentul față de excelență și progres. Colaborarea cu UEFA și alte entități internaționale reprezintă un pas important în consolidarea poziției fotbalului moldovenesc pe scena internațională, asigurând astfel un viitor promițător pentru tinerii talentați din țară”, a apreciat Corneliu Popovici, directorul Academiei FMF.

Share