Iurie Leancă a adresat o solicitare către SFS. A pus și termen!

Iurie Leancă a adresat o solicitare către SFS. A pus și termen!

Prim-ministrul Iurie Leancă a solicitat Inspectoratului Fiscal Principal de Stat abolirea, în termen de până la 1 noiembrie curent, a oricăror vizite fiscale la întreprinderile nou-create, în perioada de la înregistrare și până la prezentarea de către acestea a primului raport financiar.

Astfel, Serviciului Fiscal de Stat urmează să revizuiască toate actele sale normative interne care prevăd vizite fiscale și să excludă orice vizite la companiile nou-înregistrate în perioada de la înregistrare până la prezentarea primului raport financiar. Prin urmare, funcția informativă și consultativă a IFPS va fi exercitată doar la solicitarea din partea agenților economici, iar vizitele fiscale vor fi încadrate în baza principiului evaluării de risc a întreprinderii respective.
Inițiativa vine în continuarea acțiunilor întreprinse de Secretariatul Consiliului Economic, ce au ca scop îmbunătățirea climatului de afaceri în Republica Moldova și în special asigurarea funcționării reale a principiului ”ghișeului unic” de înregistrare a întreprinderilor.

În același context, în mai 2014 a fost emisă o Indicație a Prim-ministrului Iurie Leancă, prin care s-a solicitat de la IFPS, CNAM, CNAS și BNS anularea cerinței de înregistrare suplimentară la oficiile sale teritoriale a întreprinderilor nou-create. Cu toate că instituțiile sus-numite s-au conformat cu cerințele Indicației și au exclus din procedurile sale practica înregistrării repetate a agenților economici, unele structuri teritoriale ale IFPS au continuat să solicite companiilor nou-create prezentarea la oficiile IFPS pentru ”vizită fiscală de informare”.
Scopul final al reformelor la etapa de înregistrare a afacerii este eliminarea totală a procedurilor birocratice inutile, reducerea la minimum a timpului necesar pentru înregistrarea afacerii și oferirea posibilității agentului economic să își înceapă activitatea de afaceri imediat, fără a pierde timp în vizite suplimentare la diferite organe de stat ca precondiție.

Mihaela Rotari

Share