Cine sunt cei 10 laureați ai Premiului Național 2017

Cine sunt cei 10 laureați ai Premiului Național 2017

Membrii Comisiei pentru decernarea Premiului Naţional s-au întrunit la 22 august current, într-o şedinţă, prezidată de Prim-ministrul Pavel Filip, în cadrul căreia au selectat câştigătorii Premiului Naţional 2017, conform regulamentului, prin vot secret.

Iată cui vor fi acordate Premiile:

În domeniul ştiinţei:

Dragoş Vicol, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, pentru cercetările de fenomenologie a culturii;

Gheorghe Baciu, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, pentru contribuţia personală la dezvoltarea Serviciului naţional de medicină legală şi activitatea publicistică cu caracter istorico-medical;

Dmitrii Parmacli, doctor habilitat în economie, profesor universitar,

Alexandru Stratan, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar, pentru ciclul de cercetări în domeniul dezvoltării potenţialului şi sporirea eficienţei economice a agriculturii;

Gheorghe Postică, fost viceministru al culturii, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, pentru realizarea cercetărilor stiintifice fundamentale privind civilizația medievală si elaborarea studiilor teoretico-aplicative de salvgardare şi punere în valoare a patrimoniului cultural naţional;

În domeniul culturii şi artei:

Teodor Chiriac, scriitor, traducător, pentru opera literară şi activitatea de promovare a patrimoniului naţional scris peste hotare;

Leon Ştirbu, compozitor, pentru Opera Omnia;

Iurie Sadovnic, interpret şi autor, pentru Opera Omnia;

Alexandru Cozub, actor şi regizor de teatru, pentru originalitatea spectacolelor regizate, promovarea artei teatrale naţionale peste hotare şi management teatral inovativ;

Igor Cobileanschi, regizor de film, scenarist, editor, pentru contribuţia substanţială la creşterea calităţii şi vizibilităţii produsului cinematografic autohton;

În domeniul sportului:

Larisa Popova, campioană olimpică, pentru întreaga activitate sportivă şi promovarea mişcării olimpice.”.

Precizăm că, laureaţii Premiului Naţional îşi vor primi distincţiile la 26 august curent, în cadrul  festivităţii organizate cu prilejul Zilei Independenţei.
Premiul Naţional, în valoare de 100 mii lei, se acordă cetăţenilor Republicii Moldova pentru realizări remarcabile care au îmbogăţit substanţial ştiinţa, tehnologiile, cultura, arta şi sportul, au contribuit  la promovarea imaginii pozitive a ţării pe plan internaţional, au avut un impact considerabil asupra progresului tehnico-ştiinţific şi social-economic, asupra culturii naţionale şi mondiale.

Doina Secrieru

Share