Activitatea unei săli de nunți a fost sistată. Acesta e motivul!

Activitatea unei săli de nunți a fost sistată. Acesta e motivul!

Comisia formată din angajații DRSA Fălești și angajații Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor au efectuat activităţi de control în unităţile din domeniul alimentar în raionului Fălești, la 18 octombrie curent. În acest context au fost inspectate: trei săli de nunți, două magazine și un combinat de panificație din localitate.

În urma controlului au fost depistate un șir de neconformități și încălcări a legislaţiei privind siguranța alimentelor la o sală de nunti și la un combinat de panificație: regulile de întreţinerea, igienizarea şi dezinfecţia a blocului nu sunt respectate; prezența resturilor de produse alimentare alterate în tot spaţiul sălii; manipularea produselor se efectuează cu încălcarea tuturor normelor de igienă generală şi specifică a procesului tehnologic şi a produselor; încăperea nu este proiectată cu delimitarea spaţiilor; în blocul de alimentaţie se aflau resturi de produse alimentare alterate de la evenimentul petrecut la data de 11.10.2014; etc.
Astfel, în urma depistării acestor nereguli s-a dispus sistarea activităţii casei de nunți și a combinatului de panificație până la remedierea tuturor neconformităţilor în conformitate cu prevederile art. 30, alin.(2), lit. e) al Legii nr. 50 din 28.03.2013 „Cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare” cu impunerea de proceduri sanitare sau orice alte măsuri considerate necesare pentru a asigura siguranţa alimentelor şi conformarea cu legislaţia privind produsele alimentare.

În urma controlului magazinelor și caselor de nunți au fost înaintate recomandări și măsuri concrete, termeni şi responsabili pentru înlăturarea neconformităților: elaborarea registrelor pentru trasabilitatea produselor alimentare; ținerea registrelor pentru evidenţa temperaturilor în sala de producere şi frigidere; elaborarea procedurilor de igienizare, dezinfecţie și deratizare; separarea produselor alimentare de substanţele de igienă; utilizarea ghidurilor de bune practici de igienă pentru igienă şi identificarea punctelor critice de control, pentru a se preveni ori elimina un pericol, sau a-l reduce la niveluri acceptabile.

Maria Roșca

Share