Vor demara lucrări de construcție a apeductului magistral de transport a apei potabile Chișinău-Strășeni-Călărași

Vor demara lucrări de construcție a apeductului magistral de transport a apei potabile Chișinău-Strășeni-Călărași

În cadrul proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală” finanțat de către Guvernul Germaniei prin intermediul băncii KfW, S.A. „Apă-Canal Chișinău” a semnat ante-contractele cerute de finanțator, care constituie precondiția pentru acceptarea demarării lucrărilor de construcție a apeductului magistral de transport al apei potabile pe tronsonul Chișinău-Strășeni-Călărași.

Acestea includ, pe de o parte, angajamentul Operatorului din Chișinău de a prelua în gestiune viitorul apeduct de transport al apei, iar pe de altă parte, angajamentul Operatorului din Chișinău de a transporta apă potabilă prin viitorul apeduct și, respectiv, angajamentul Operatorilor din Strășeni și Călărași de a achiziționa apă potabilă în vederea redistribuirii către consumatorii finali.

Menționăm, că proiectul a fost inițiat de către Guvernul Germaniei, finanțările sunt nerambursabile, iar realizarea proiectului presupune acțiuni responsabile din partea unui cerc larg de autorități publice, instituții și operatori ai serviciului de alimentare cu apă din Republica Moldova. S.A. „Apă-Canal Chișinău” a devenit parte a acestui proiect prin semnarea în anul 2019 a unui Acord de cooperare cu autoritățile publice centrale și autoritățile publice locale din Strășeni și Călărași, iar Primăria mun. Chișinău a devenit parte a proiectului în anul 2023, după aprobarea participării în proiect de către Consiliul municipal Chișinău și semnarea unui Acord adițional la Acordul de cooperare de către Primarul General al municipiului Chișinău.

Conform Acordului de cooperare, angajamentele Operatorului din Chișinău includ aprobarea și actualizarea periodică la ANRE a tarifului pentru producerea și transportarea apei în vederea redistribuirii, preluarea în viitor în gestiune a apeductului de transport al apei și stabilirea unor relații contractuale de livrare a apei potabile către Operatorii regionali din Strășeni și Călărași. Respectiv, acestea au fost executate în totalitate.

Share