Viitorii polițiști de frontieră puși la grele încercări

Viitorii polițiști de frontieră puși la grele încercări

Perfecţionarea continuă, prin principiul integrării teoriei cu practica, precum și implementarea procesului instructiv-educativ, adaptat la standarde europene, reprezintă acțiunile care sunt valorificate de Colegiul Național al Poliției de Frontieră.

Pentru ca elevii să aibă posibilitatea să cunoască și bunele practici ale altor organizații și să poată prelua din experiența acestora, la orele de curs sunt invitați experți din diferite instituții. Astfel, pentru cursul de azi, elevii i-au avut în calitate de moderatori pe reprezentanții Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (ÎCNUR), Gogu Natalia și Sergiu Găină.

Pe parcursul a trei ore, participanți au adus în discuție teme care vizează nemijlocit rolul și importanța Poliției de Frontieră în asistența persoanelor solicitante ale unei forme de protecție pe teritoriul Republicii Moldova, fiindu-le prezentate situații de caz și filme cu solicitanții de azil care s-au încadrat în societatea moldovenească.

La fel, catedra „Discipline de specialitate” a organizat pentru elevii anului I lecţii practice în punctul de trecere „Sculeni” . Viitorii specialiști ai Poliției de Frontieră au avut posibilitatea să-şi formeze deprinderile practice de îndeplinire a serviciului în patrule, să utilizeze corect tehnica din dotare, să analizeze Sistemul Informaţional al Poliţiei de Frontieră, să se familiarizeze cu formele, metodele şi principiile de organizare şi desfăşurare a serviciului, inclusiv să-și dezvolte competenţele profesionale şi calităţile moral-psihologice necesare în activitate.

Organizarea astfel de seminare, Colegiul Național al Poliției de Frontieră tinde să ofere posibilitatea de a transforma teoria în practică pentru a forma buni profesioniști.

b1 b3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Roșca

 

Share